تاپاله


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
02-May-2011
 

حاج آقا سردار سعید قاسمی که معرف حضور وحوش اسلامیست پرهیزتان هست، اگر نیست، سری به اینجا بزنید.

آقا سعید که خود را " نوکر ولی فقیه" معرفی میکند، در مورد نزاع بین آسید علی آقا رهبر و "رئیس جمهور " منتصب او حرفهای زیادی زده؛ منجمله:

"این انتخابی که آقا کردند، و این بابا شد رئیس جمهور، خیلی قد آرنولدی و هیکل آرنولدی داشت ؟ نه والله ! یک چیزی بود مثل تاپاله افتاده بود وسطِ شهرداری تهران. قیافه اش زیبا بود؟ نه بالله! تیپ اش یک جوری بود که آدم از دیدن اش دچار تهوع می شد. صورت چروکیده، ریش کثیف، سر و وضع نامرتب. آقا و ما به خاطر همین چیزها گول خوردیم و انتخاب اش کردیم.

طرف بوی گند می داد. شپش هم داشت. ضد انقلاب می گفت یکی بیاد این را ببره حموم، یک ماهه حموم نرفته. به خاطر همین قیافه گند و کثافت اش بود که آقا انتخاب اش کرد. آقا فکر کردند روستائی ها از چنین قیافه ای خوش‌شون می‌آید و می گن این چون بدن اش شپش دارد از خودمونه. امان از این دل غافل که با ما چه کرد ".

به عبارت دیگر، انتخابات در نظام پر برکت کشک است و آسید علی آقا رهبر انتصاب میکند. دو دیگر آنکه، برخلاف دفعه قبل که " تدارکاتچی " حرف شنو، خوش خنده و اتو کشیده انتصاب کرده بود، اینبار " گول خورده " و یک تاپاله، چرک، روستائی با سر و وضع نامرتب انتخاب کرده و حالا از بوگندش توش مونده.

هر وقت دعوا بین وحوش اسلامیست به جاهای باریک میرسد؛ نظام پر برکت به صورت علنی از ایندست ادبیات اسلامیست پسند استفاده میکند، موارد بسیار است ، شریعتمداری، بنی صدر، منتظری و بسیاری دیگر.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Maryam Hojjat

It seems all he said about AN is truth

by Maryam Hojjat on

for once one IRR/IRI thug not lying rather than truth.