آرش سبحانی کیوسک و رهبری


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
03-May-2011
 

اول یک توضیح مختصر، بعد مدرک مستدل و آخرش هم نتیجه گیری دلخواه.

آرش سبحانی در نقد " اصلاح طلبان " تازه کوچ کرده به خارج برای ترویج تئوری "اجرای بی تنازل قانون اساسی " نظام پر برکت؛ در خودنویس مقاله ای منتشر کرده و "پایگاه اطلاع رسانی جام نیوز " وحوش اسلامیست ارزشی هم بخشی از آنرا برای مقاصد خودشون کپی کرده.

آره بابا، مگر چند تا آرش سبحانی هست؛ همون کیوسکیه که آهنگهاش اعتیاد آوره و هر چی گوش میکنی سیر نمیشی، طرف ژنیه، خوبم مینویسه و مثل بعضی ها هم که "غیر سیاسی " تشریف دارند از زیر وظایف انسانیش در نمیره.

اول بخشی از نوشتۀ آرش و بعدش آنطور که وحوش اسلامیست آن بخش را کپی کرده اند و در گیومه هم گذاشته اند:

"بد شانسی ملت ما این بود که شما در تنها کاری که مهارت دارید گروگانگیری تلاش مردم و عوام فریبی است! و گرنه فرصت رهبری هم داشتید آن هم ۸ سال و حاصل آن را امروز نظاره گریم! حیف که شما فرصت سوزی عادت ثانویه‌تان است! و رهبری و مدیریت و ابتکار عمل نسبت جن و بسم الله را دارد با شما!"

حالا مدل وحوش اسلامیست ارزشی :

" من از این که دل‌ به این جنبش[سبز] بسته بودم خجلم! شما در تنها کاری که مهارت دارید، عوام فريبی است! و گرنه فرصت هم داشتید آن هم 8 سال و حاصل آن را امروز نظاره گريم! حیف که شما فرصت سوزی عادت ثانویه تان است! و مدیریت و ابتکار عمل نسبت جن و بسم الله را دارد با شما!"

وصله پینه اول جمله را نادیده بگیرید؛ ولی در نقل قول مستقیم در دو مورد واژه " رهبری " را وحوش اسلامیست حذف کرده اند. به عبارت دیگر، در نظام پر برکت واژه " رهبری " اسم خاص است و ملک طلق آسید علی آقا رهبر است، یه چیزایی تو مایه اعلیحضرت.

بنابراین باید هرچه زود تر برای استفاده عام جایگزین واژه " رهبری " را پیدا کرد و الا کار خیلی ها لنگ میمونه، مثل رهبری ارکستر، رهبری حزب، ....

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
پندارنیک

از کیوسک رهبری تا ویترین "فرد جون"...

پندارنیک


 

 

 

واسه خودشون خیال باطل کردن این دور از جون شما، پدر سوخته‌های
اسلامیست وحشی  تجاوزگر، با اون هاپو‌های دست آموز تزئینی شون(....اینجا رو
فقط واست چن تا نقطه میذارم ، که شعار مربوط به جوییش فرندا رو خودت
بنویسی‌. که بقول اسلامیستا، تا آب هست، تیّمم باطله)؛ داشتم عرض میکردم
خدمتت، که اونا شاید بتونن هر نوع رهبری رو، بقول تو نازنین، ملک شخصی
خودشون بکنن ولی هزار سال نمی‌تونن که رهبری "افکار عمومی‌" رو از چنگ
باکفایت "فرد جون" در بیارن.


Majid Zahrai

هر کسی را بهر کاری ساختند...

Majid Zahrai


در ساده لوحی آرش سبحانی همان بس که هم جام نیوز حالش را می برد و هم آقا فرد. پسرجان برو گیتارت را بزن و سیاست را بگذار برای آنهایی که مورد استفاده و سوء استفادۀ هر دو طرف منازعه قرار نمی گیرند.