پریوش ساندیس خور


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
04-May-2011
 

در بین همۀ ساندیس خورهایی که نظام پر برکت با هزینه کردن از کیسۀ تهی ملت ایران برای شرکت در"همایش ایرانیان خارج از کشور " استخدام کرد، حضور و حرفهای یک رأس از آنها به واقع بهت آور بود.

پریوش سطوت؛ همسر زنده یاد دکتر حسین فاطمی، وزیر امور خارجۀ مرحوم مصدق است که بعد از کودتا به قتل رسید. پریوش خانوم نزدیک هفتاد سال سن دارد و ادا اطوار و خوش رقصی هایش برای نظام پر برکت زیبندۀ هیچ بانوی ایرانی چه رسد همسر فاطمی نیست.

حالا خبر میرسد که او هم جزو گروهی از "مرتبطین " با دم و دستگاه احمدی نژاد است که دستگیر شده اند. چنانچه این خبر صحت داشته باشد، باید فوراً این بانوی سالخورده را آزاد کنند. اگر عمر ایشان کفاف دهد، مشاهده ایرانی آزاد و آباد علیرغم همکاریهای ایشان و دیگر از ایندست آدمها با وحوش اسلامیست؛ بهترین کیفر برای آنان میباشد.

پ.ن. محض اطلاع پریوش خانوم؛ روان شاد سیامک پور زند که همین چند روز پیش در سن هشتاد سالگی از دست عذاب بدون انقطاع وحوش اسلامیست به زندگی خود خاتمه داد، حرفه روزنامه نگاری را با باختر امروز همسر ایشان شروع کرده بود.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
پندارنیک

تا همینجاشم غنیمته

پندارنیک


 

 

تازه پاراگراف اول رو تموم کرده بودم، که روی جمله اول پاراگراف دوم،
خشکم زد. همین قدر که وقوع کودتا را قبول داری از سر من یکی‌ زیاده؛ بماند
که اگر در اون زمان هم "ایرانیان دات کام"ی در کار بود، زنده یاد حسین
فاطمی هم، به احتمال قوی میشد یکی از" یهود ستیزان چپول دست
آموز..."...بماند...


Azadeh Azad

Very sad

by Azadeh Azad on

What a shame :-(

Azadeh