ببر حامله اش کن این..

Fred
by Fred
19-Sep-2009
 

 قهرمان ملی شکنجه شده ابراهیم شریفی  از چنگال رژیم پر برکت  گریخت 


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
bachenavvab

What part of "rape" do you not understand?

by bachenavvab on

Let me spell it out for you: LAVAT. As in: a cardinal sin punishable by death in the mohammadi faith.  You know, the faith that is claimed to be the foundation of the IRI.  I guess those who were shot in the streets of Tehran and other cities were also faking it for a refugee status in paradise, right?

This comment is so transparent that is why no one has responded to it.  I just couldn't help myself.    


I believe that unarmed truth and unconditional love will have the final word in reality. That is why right, temporarily defeated, is stronger than evil triumphant.           Martin Luther King, Jr.


gigapd

It doesn't make sense

by gigapd on

What he said doesn't make sense. I hope he didn't make it up to get a refugee.