نام بردن آسید علی آقا رهبر در اذان

Fred
by Fred
09-May-2011
 

از قرار معلوم جاذبه الهی خدایگان آسید علی آقا رهبر کار خود را کرده و سوگلی یابو برداشته رام شده است.

به گزارش خبرگزاری رسمی نظام پر برکت " رئیس ‌جمهوري در جلسه هیات دولت " از جمله گفته:

"...ولایت فقیه تماماً جاذبه است ، الا کسانی كه خود را از این دایره الهی خارج مي‌كنند

بايد اين راه را پرصلابت‌تر از گذشته ادامه دهيم و از اين پس وزرا در كلامشان نيز بايد از ولايت فقيه دفاع كنند، زيرا اين يك تكليف است.

امروز در كل جهان يك نظام الهي موفق در حال درخشش است و در بسياري از مسايل علمي از جمله فضايي، هسته‌اي، بيوتكنولوژي، اقتصاد و مديريت ايران جزو كشورهاي برتر است و حرف برای گفتن دارد."

ضمن تبریک بازگشت سوگلی به سوی "دایره الهی" خدایگان آسید علی آقا رهبر؛ چونکه کار الهیت سازی تثبیت شده و به مراحل پایانی نزدیک، در راستای "تکلیف " اعلام شده از سوی سوگلی، جسارتاً پیشنهاد میشود همگان انجام این تکلیف را روزی حداقل پنج بار و با صدای بلند به حالت اذان ادا کنند.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
پندارنیک

خوب که چی‌، عزیز دل‌؟

پندارنیک


In certain historical conjunctures of any nation, the need of communal stability surpasses the political and economical doctrines and has to be dealt with accordingly. As a loose parallel (too loose to some readers, maybe) is the  Bush's reaction to the recent financial meltdown in the US of A.

Real politicians know how, and when to compromise ; problem arises when they don't know for how long.