لواط خانۀ خدایگان علی آقا رهبر


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
10-May-2011
 

مشعلدار این راه زنده یاد علی اکبر سعیدی سیرجانی است ( ویدیو).

برای ثبت در تاریخ، در نامه ای مفصل به خدایگان آسید علی آقا رهبر، بدون هیچ پرده پوشی و با سربلندی ذاتی ایرانیان آزاده، یکی از روزنامه نگاران به اسارت گرفته شده، مهدی محمودیان؛ مشاهدات خود را با جزئیات کامل از جنایات علیه بشریت در نظام پر برکت بر شمرده است.

خواندن این نامه داستان پر آب چشم است و اینگونه به پایان میرسد:

"جناب آقای آیت الله نمی دانم بعد از انتشار این نامه چه سرنوشتی پیدا خواهم کرد، نمی دانم شاید در دادگاه های عادلانه سربازان گمنامت با زیر پا گذاشتن شرافت و انسانیت حرف ها و نوشته هایم را تکذیب کنم و اعتراف کنم در این مدت که در زندان بودم توسط رژیم صهیونیستی و عوامل استکبار تحریک شده ام تا نسبت به نظام مقدس شما توطئه کنم و یا نمی دانم شاید اعتراف کنم سفیر انگلستان و فرانسه و رابط سازمان های جاسوسی غربی این حرف ها را به من آموزش داده اند ، اما امروز در سلامت و آزادی کامل به خدای بزرگ و ائمه ی اطهار و همین طور به خون تمام شهدای راه آزادی بخصوص شهدای یکسال اخیر سوگند یاد می کنم، اعلام می کنم ضمن اینکه این مطالب عین واقعیت رخ داده در زندان های تحت امر شماست، هیچ هدفی جز تلاشی در راه اصلاح امور همین طور انجام فریضه ی امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت الملوک نداشته و ندارم."

خدایگان آسید علی آقا رهبر مستقیماً مسئول حفظ جان و سلامتی مهدی محمودیان است.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
vildemose

Thank for posting this dear

by vildemose on

Thank for posting this dear Fred. He was a great scholar.


Maryam Hojjat

Mahmouhg, Yes he was religious but true Irani & Adib

by Maryam Hojjat on

tHERE ARE A LOT OF MOSLEM iranians who are religious but great humans and with love of Iran & irani in there heart.  Another words, you should not deny people because of their faith but their deeds & actions.


mahmoudg

even he is too religious

by mahmoudg on

I am not sure Sirjani would have been any better in his ideology than these thugs.  He mentions Islam in almost every sentence.  When are we going to learn that freedom of speech, thought and conscious does not have to be engrained with religion.  Free means that; FREE.  To choose to believe and practice any idea of thought.  Until that day, in the name of Islam, Christianity and Judaism man will eat man.  Until there were dogs no more.