تودهنی ایرانیان


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
12-May-2011
 

عشقهایی کز پی رنگی بود

عشق نبود؛ عاقبت ننگی بود

یکی از اصطلاحات محبوب وحوش اسلامیست که پاپا جانشان " امام " خمینی ایرانی کُش خیلی دوست داشت و جانشین او، خدایگان علی آقا رهبر هم گه گاه استفاده کرده؛ " تو دهنی " زدن است.

جبر تاریخ است که از همه بیشتر وحوش اسلامیست از چپ و راست "تودهنی " میخورند و در سی و دو سال گذشته " تودهنی " خورشان خوب شده.

آخرین نمونۀ آن همین حماس؛ گروه تروریست دست پرودۀ خود آنهاست که به تازگی با تشکیلات خود گردان فلسطین پیمان، اگرچه پر اما و اگر، آشتی بست.

به عبارت دیگر با بگوش رسیدن نت های اولیۀ سمفونی مرگ خلافت خاندان آدمکش اسد در سوریه که شاهراه تدارکاتی و شاهرگ سازمانهای تروریستی منطقه ای نظام پر برکت است؛ تروریست های آتیه اندیش حماس در حال تغییر ارباب هستند و در این راستا زدن یک "تودهنی " به خدایگان علی آقا رهبر از آن نوعی که یاسر عرفات به آنها زد.

پس از سی و دو سال عشق صوری و سیاست خارجی فلسطین-محور که هزینۀ نجومی داشته و منافع ملی ایران را به پشیزی نگرفته، تغییرات استراتژیک در راه است.

حالا وحوش اسلامیست/یهود ستیزان هار و چپول های همفکر دست آموزشان هی دهان دریدگی کنند، به چه سود؛ با " تودهنی " غزه چه میکنند؟

با " تودهنی " ملی " نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران " چه میکنند؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
vildemose

Great post. To dahani che

by vildemose on

Great post. To dahani che joram...Inha fekr kardand ke Obma ham mesle Bush kheng hastesh....lol

Syria is the key...hope it falls asap.


Demo

تغییرات استراتژیک در راه است!!

Demo


و در این راه فریب و نیرنگ و دودوزگی چرا که از گنجینه حافظی که حافظ قرآن بود و از فتنه فتنه گران سر به سجده داشت دستبرد نزد ؟؟
"و اگر بخواهيم هر آينه فروغ از ديدگانشان را میگیریم تا در راه [كج] بر هم پيشى جويند ولى [راه راست را] از كجا  میتوانند ببينند؟؟ (کتاب الحق قرآن ۳۶:۶۶)"


Maryam Hojjat

Great Blog for

by Maryam Hojjat on

Constant attention to the Slaps that IRI fgetting from his friends.


پندارنیک

ایرانیان دات کام بد نگذره، فرد جان

پندارنیک


 

 

ملهم زیبا و برازنده شعر و عرفان در محضر، منبع مطلب ( سایت پیک نت)
در دسترس، میراث آریامهری واژه "خدایگان" در کفّ و قافله بیخبران به دنبال،
که برایشان فرقی‌ نمیکند که  "تا تو نانی به کفّ آری و به غفلت
نخوری" مال حافظ باشه یا مال یه بنده خدای دیگه...