استدلال هسته ای

Fred
by Fred
13-May-2011
 

خدا بسر شاهده که راست میگفت؛ به پیر و پیغمبر و این نون و نمک مجازی که با هم سر سفرۀ اینترنت می خوردیم راس حسینیش را میگفت. البته منظور شادروان دخو، علامه دهخدا است که میفرماید:

در دیاری که عقل معزول است

هرچه خواهی بگو، که مقبول است

این هم شاهد مدعا. یکی از آن طرفداران پر و پا قرص بمب اتمی برای وحوش اسلامیست که خیلی هم اهن و تلپ و افاده ها طبق طبق هم داره وقتی حرف و حدیث از تحریم نظام پر برکت به شیوه آفریقای جنوبی میشه که منجر به آزادی آن کشور شد؛ داد و فریاد در می آره که زکی؛ مقایسه ایران با آفریقای جنوبی جایز نیست.

ولی وقتی حرف و حدیث از بمب اتمی میشه، میگه افریقای جنوبی هم داشت و بدون حمله به زانو در آمد [البته حرفی از نقش کلیدی تحریم نمیزنه].

اینکه چیزی نیست؛ این استدلال هم نوبرِ که میگه چون عراق بمب نداشت و لیبی هم از خیر بمب اتمی گذشت به آنها حمله شد. و چون کرۀ شمالی بمب اتمی داره برای خودش راس راس راه میره و کسی بهش کاری هم نداره [ بیمه عمر نظام].

اغتشاش فکری در استدلال را حال کردید؛ صد رحمت به سفسطه. خوب دخو راست میگفته دیگه.

تبریک

پ.ن. با پوزش؛ پس از ارسال بلاگ، در حین تصحیح غلط املایی، بلاگ به علاوه یک اظهار نظر سهواً پاک شدند.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

The missing

by Demo on

section # of which the two verses are quoted below is 35 (i.e. Surah 35, Verses 43 & 44).


Demo

استدلال الهی

Demo


و علامه عبدالله فریاد بر آورد که:
د ر دیاری که زور حکفرماست
اشغال ممالک دگر جایز است
۲۴۰ کلاهک هسته ای قایم است
جان و مال دیگران دیناری  نیارزد
"[انگيزه] اين كارشان فقط گردنكشى در [روى] زمين و نيرنگ زشت بود و نيرنگ زشت جز [دامن] صاحبش را نگيرد پس آيا جز سنت [و سرنوشت ‏شوم] پيشينيان را انتظار ميبرند و هرگز براى سنت‏ خدا دگرگونى نخواهى يافت . يا در زمين نگرديده‏ اند تا فرجام [كار] كسانى را كه پيش از ايشان [زيسته] و نيرومندتر از ايشان بودند بنگرند و هيچ چيز نه در آسمانها و نه در زمين خدا را درمانده نكرده است چرا كه او همواره داناى تواناست (که خود خالق نیروی هسته ای است ای بنی اسرائیل!!!) (استدلال الهی در قرآن آیه های ۴۳ و ۴۴)"