اهمیت پرده بکارت


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
17-May-2011
 

به صدقه سر سیاستهای نظام پر برکت؛ نا هنجاری در کانون خانواده، اعتیاد، فقر سیاه، گسترش عجیب و غریب ارتشاء و فحشا، صادرات دختر و پسر بچه های ایرانی برای این امر به کشورهای همسایه و دیگر فجایع از ایندست راز سر به مُهری نمیباشد.

ولیکن؛ الهی ناز باشند این وحوش اسلامیست اهل تجاوز به عنف مرد، زن و کودک ایرانی با این غیرتمندی، ناموس پرستی و معیارهای ارزشگذایشان برای بانوان.

به این خبر التفات فرمایید تا معنی، خانه از پای بست ویران است، خواجه در فکر نقش ایوان است را تا بن استخوانتان لمس کنید.

" اخیرا یکی از وارد کننده های محصولات آرایش بهداشتی اقدام به واردات گسترده پرده بکارت مصنوعی از کشور چین نموده است.

همانگونه که همه میدانند پرده بکارت در فرهنگ مسلمانان نشانه پاکدامنی دختر است و وارد نمودن و ترویج استفاده از این گونه ابزار راه را برای ترویج فساد در جامعه باز میکند نکته دیگر اینکه در منابع فقهی شیعه و سنی یکی از اعمال خلاف شرع تدلیس و فریب دادن در ازدواج است که در مواردی موجب بطلان عقد نیز میشود حال این نکته واضح است که استفاده از این محصول چینی برای دخترانی که به هر دلیلی پرده بکارت خود را از دست داده اند مصداق بارز تدلیس و فریب در ازدواج میباشد ".

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Faramarz

Available at Walmart Too!

by Faramarz on

On aisle 8, between the brooms and the beauty supplies; for those Iranian-Americans who fancy some nostalgia and want to reignite old memories!


pedro

Leave it to Chinese

by pedro on

Is there anything Chinese don't make? Is there anything they don't eat? I tray my darnedest to stay away from anything Chines. 

I am Persia. I pray to Ahoura Mazda.


Demo

اشتباه املائی

Demo


با عرض معذرت. حوریان بهشتی در زیر اشتباه نوشته شد.


Demo

فرهنگ ایرانیان فراری

Demo


بله. بله.  بله. و به همانگونه که پرده بکارت در فرهنگ مسلمانان ؟؟؟ نشانه پاکدامنی دختر است لاطائلات گویی و چرت و پرت نویسی در فرهنگ ایرانیان فراری (و بخصوص با سوابق پاک همچون حویارن بهشتی) نشانه خلوص نیت و ودلسوزی برای کشور است.
پس گفتار آنان تو را غمگين نگرداند كه ما آنچه را پنهان و آنچه را آشكار مى کنند را می دانیم (کتاب الحق قرآن ۳۶:۷۶)
جهل است و رذالت.