تجاوز مرد یهودی به زن مسلمان


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
19-May-2011
 

پس از حمله تروریست های اسلامیست به آمریکا و عکس العمل های پی آمد قتل عام هزاران شهروند عادی آمریکایی، وحوش اسلامیست حاکم بر ایران/یهود ستیزان هار و چپولان دست آموز همفکر آنان اصرار دارند که آمریکائیان و متحدان یهودی آنان ضد اسلام و مسلمانان میباشند.

ادعا شده در یکی از سوئیت های هتل مجللی در نیویورک "دومینیک استروس کان" وزیرسابق اقتصاد فرانسه که یهودی است و مدیر عامل ( چند ساعت پیش از سمت خود استعفا داد) صندوق بین المللی پول میباشد، مرتکب جرم بسیار سنگین تعرض و آزار جنسی یک زن خدمتکار که مسلمان مهاجر ازآفریقا میباشد شده است.

اخبار حاکی از آن است که پلیس شهر نیویورک با علم به هویت و مقام متهم او را دستگیر کرده است. همچنین، وکیل یهودی قربانی کوشش فراوان میکند تا ذره ای از حقوق قانونی موکلش ضایع نگردد.

پیدا کنید آمریکائیان و متحدان یهودی آنها را که ضد اسلام و مسلمانان میباشند!

و فقط تصور کنید که اگر متهم یکی از حاج آقا های مرتبط به نظام پر برکت بود و جرم در تهران بوقوع پیوسته بود، چه بلایی بر سر قربانی آورده میشد.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Maryam Hojjat

Democracy Reigns in Democtratic Countries

by Maryam Hojjat on

The Despotic & totalitarian countries who are all talking  about Holy(Elahi)Justic like IRR/IRI must learn & open their blind eyes.


Faramarz

دست ها بالا، تنبون ها پایین!

Faramarz


57% of French people believe that he was set up, for one reason or another!

And I am trying to figure out how this large African maid managed to force herself on him, before he managed to escape!