همدستی وحوش ایرانی در ۱۱/۹


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
21-May-2011
 

روی سخن این چند سطر با وحوش اسلامیست/یهود ستیزان هار و چپولان دست آموز همفکر آنان نیست؛ چه آنها در نظام پر برکت چهرۀ یار دیده اند و ایندست عشق ها با شیر اندرون شده و تنها با جان بدر شود.

ابتدا چند یادآوری تاریخی:

بر اساس مدارک و شواهد موجود، نه تنها نظام پر برکت از بدو به قدرت رسیدن در سی و دو سال گذشته اعمال تروریستی در درون و برون ایران جزوی از دکترین حکومتی آن بوده؛ بل، تروریست پرور نیز بوده و هست.

سه نمونه از موارد متعدد:

ترور ده ها مخالف در خارج از کشور.

قتل عام 241 تفنگدار دریایی آمریکا در خوابگاه آنها در نزدیکی فرودگاه بیروت.

قتل عام کادر نیروی هوایی آمریکا در مجتمع مسکونی الخبر در عربستان سعودی.

با در نظر گرفتن این حقیقت که پس و یا پیش از قتل عام شهروندان عادی آمریکا در خاک آمریکا در ۱۱/۹ توسط سازمان القاعده به سرکردگی بن لادن جانی، تعدادی از فرزندان و همسر (همسران) او به بجای پاکستان ، به ایران اعزام شده بودند و سالها در آنجا تحت محافظت نظام پر برکت زندگی میکردند؛ اثبات یا رد ادعای مطرح شده در خبر جدید نیویورک تایمز را به زمان آزادی ایران به دست توانای ایرانیان موکول میکند.

خبر نیویورک تایمز:

" بر اساس مدارک ارائه شده در دادگاه طی شکواییه‌ای فدرال که در روز پنجشنبه ۱۹-۵-۲۰۱۱ در منهتن مطرح شد، دو مامور سابق دستگاه اطلاعاتی ایران شهادت داده اند که مقامات ایران پیش از وقوع حملات یازده سپتامبر از آن اطلاع داشتند . "

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Fatollah

you are dying for an at attack on Iran

by Fatollah on

don't you?


Fatollah

همدستی وحوش ایرانی

Fatollah


say again?


IranMarzban

vohoush irani na vohoush

by IranMarzban on

vohoush irani na vohoush eslami 

FREE IRAN


Tavana

بن لادن جانی؟

Tavana


آیا این همان بن لادن جون غلام سازمان سیای آمریکا نبود که در افغانستان بر علیه روسیها می جنگید؟ کجا ست شواهدی که نشان دهد این غار نشین در حادثه۹/۱۱ دست داشته؟ کجاست محاکمه جرج بوش در قتل ۵۰۰۰ سربازان آمریکایی و بیشتر از یک میلیون عراقی در عراق؟ نکند که صدام هم بعنوان غلام سابق همان سیاه بازان سیای آمریکا همانند لادن جون زیادی میدانست وبرای همین بیکباره جانی شد و حلق آویز؟
برو و این تله را بر مرغ دگر نه ای سیای جانی.


Faramarz

This One Doesn’t Stick!

by Faramarz on

The IR Regime is guilty of many terrorist acts and should be brought to justice, but 9/11 is not one of them. Let’s go back to the late 90’s when the plans were beings hatched and look at the facts.

Osama left Sudan under pressure from the Saudis and the US and settled in Afghanistan where he formed an alliance with Mullah Omar, the head of Taliban. The Taliban were moving north and were fighting the Northern Alliance headed by Ahmad Shah Massoud. In September 1998, the Taliban captured Mazar-e-Sharif and slaughtered 10 IR diplomats there. Khatami and the Regime dispatched tanks and personnel to the Afghani border threatening to revenge the killings, but backed down.

Subsequently, the IR Regime threw all its support behind Ahmad Shah Massoud and against the Taliban and Al-Qaeda. On September 9, 2001 in anticipation of 9/11 backlash by the US and the imminent support for Ahmad Shah Massoud, 2 al-Qaeda terrorist posed as newsmen blew up themselves and Ahmad Shah Massoud at his compound. The bombs were hidden in their camera.

The Regime in pre-9/11 days looked at Taliban/al-Qaeda as a threat and even Khamenei rediculed the blowing up of the Buhda statue. Most of the support for al-Qaeda by the IR Regime comes after the Iraq invasion and when the Regime was scared that it would be next on the list.

This lawsuit, in my opinion, is another attempt by some NY lawyers to try to get their hands on the Shah-era frozen assets and the old embassy building that are currently worth more than $10 billion. Other courts have allowed millions of dollars in damages to other victims, but the State Department as a matter policy have blocked all of that.


Demo

هزاردستان بنی اسرائیل!!

Demo


در <روز موعود> هزاردستان این قوم مجرم از بدو تاریخ خود در ارتکاب به هر گونه فساد و جرم ممکن بر روی زمین چه از کشت و کشتار پیامبران الهی و چه در پرستش گوساله طلایی و چه در طرح و اجرای سپتامبر ۹/۱۱ و چه در  هزاران هزار چه و چه و چه دیگر بر ملا خواهد شد بدون ذره ای از شک و تردید. در آنروز دیگر بهانه های بنی اسرائیلی تراشیدن و تقصیر را بگردن این وحوش و آن وحوش انداختن کارگر نخواهد بود. دریغ از فضل و حکمتی که خداوند به این قوم اعطا کرد و به این شکل به قهقرا رفت و همچنان میرود و میرود و میرود!


پندارنیک

"people" who knew...a handful "chosen" ones...

by پندارنیک on

There is no shortage of rumors and/or conspiracy theories about the nature of what happened on that sad day in New York, none of which have  been systematically disclosed or discussed yet.

I hope someone can answer my question some day: 

How come (so fortunately) the Twin Towers were not as crowded as usual on 9/11?