رابطۀ ویزای دانشجویی و بمب اتم

Fred
by Fred
22-May-2011
 

درپی درخواست ایرانیان، دولت آمریکا بخشی از قوانین دست و پا گیر و بیمعنی مرتبط با ویزا دانشجویی را ملغی کرد.

حالا به این تفسیر و برداشت وحوش اسلامیست توجه فرمایید. جام نیوز:

"دولت آمریکا بعد از پیام نوروزی رئیس جمهور این کشور به مردم ایران و بیانیه های مکرر کاخ سفید در حمایت از نیروهای اپوزیسیون ایران این بار سعی دارد با کاهش محدودیت در یافت ویزا برای جوانان دانشجوی ایرانی خود را دلسوز این قشر از جامعه ایرانی معرفی کند.

اگر آمریکا حامی پیشرفت علمی جوانان ایرانی است و سعی دارد با اقداماتی نظیر طرح مذکور به پیشبرد ارتقای سطح علمی در ایران کمک کند چرا با برنامه هسته ای ایران به بهانه های واهی مخالفت می کند و طی قطعنامه های مختلف مردم ایران[را ] تحریم می نماید؟ "

به عبارت دیگر؛ چون آمریکا مشکلی با مردم ایران نداشته و ندارد، بنابراین نباید مسئله ای هم با دستیابی به بمب اتم وحوش اسلامیست که دشمنان ایران، ایرانی و جهان متمدن هستند داشته باشد.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
پندارنیک

Nuclear Visa

by پندارنیک on

 

 

همانگونه که قبلا هم برایت توضیح دادم تکنولوژی هسته ای ربطی به حکومت
ندارد. تاسیسات اتمی در چارچوب قوانین بین المللی متعلق به ملت ایران است.
تو نازنین نیز تبریکات مرا بپذیر که میدانم   سخنان ریس جمهور آمریکا در
خصوص لزوم بازگشت دوستان اسراییلی به مرز های قانونی ۶۷، کامت را حسابی 
شیرین کرده......یه خبر در گوشی هم واست دارم که  راجع به امضای "ان پی تی "
توسط  اسراییل هستش که چون نمیخام خدای نکرده "رودل" کنی، یواش یواش
تبریکاتش رو خدمتت عرض میکنم......