چرا ما را دوست ندارند


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
22-May-2011
 

یکی از جنبه های مستمر حکومت وحوش اسلامیست در سی و دو سال گذشته، تحمیل توحش ذاتی خود به تمام عرصه های زندگی، خصوصاً فرهنگ ایران و ایرانی بوده است؛ چه نپوش و چه ننوش و چه نخوان.

و به شهادت تاریخ، اگر چه در خفا، ایرانی واکنشی مناسب در پاسداری از آنچه برایش مهم است داشته؛ آنچه خواسته پوشیده و نوشیده و خوانده.

محمد خاتمی در سخنرانی اخیرش که خواهان "عفو " متقابل مردم و خدایگان علی آقا رهبر از ظلم به آنها رفته شد، که حتی صدای فریفتگان خودش را هم در آورد؛ اشاره ای به کار عبث سوزاندن نوارهای ویدیویی در زمان وزارتش در "ارشاد" دارد، امری که میل ایرانیان و تکنولوژی موجود آن توحش طالبانی وحوش اسلامیست را خنثی کرد.

و حالا که سیاستهای فرهنگی نظام پر برکت کشتی نشر و کتاب مورد علاقۀ آنها را به گل نشانده؛ داد و هوار شان درآمده که:

"ادبيات ما در برابر بيداري اسلامي دير بيدار مي‌شود!

انقلاب اسلامي هنوز نويسنده ثابت و پاي كار ندارد و جز تك رمان‌هايي مانند «اسماعيل» از اميرحسين فردي، كمتر اثري در اين حوزه پاي به عرصه وجود نهاده است."

پیدا کنید دلیل عدم علاقه ایرانیان را !

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Little Tweet

you're still going... like the Energizer bunny :D

by Little Tweet on

Is it not pathetic how your only buddy and supporter is the one who openly invites Israel to bomb Iran?  Hala hey bepors chera kassi doosset nadareh!  ;-)  I want to know why every nonsense you write is featured.


Fred

محمود

Fred


محمود، دشمن سبب خیر شده و الان همۀ کتابهایی که وحوش جلوی چاپ آنها را میگرفتند با فشار دادن چند دکمه در اینترنت در دسترس همگان است.

حالا هی زور بزنند و باد گره بزنند.


mahmoudg

وحوش اسلامیست

mahmoudg


فرد جان؛ ایران تنها حامی چاپ کتاب خود را از دست داد. ایرج افشار که سالها در برابر این وحوش اسلامیست ایستادگی کرد، و فرهنگ کتاب و کتاب نویسی را در فرم غیر اسلامی ان زنده نگاه داشت تنها کسی بود که از معلومات بالا و اسم نفیس برخودار بود، که حتا این وحوش نیزجرات نداشتند با او در بیفتند. اسلامیستها برای از بین بردن هویت ایرانی دست به هر کاری زدند، و بر ماست که شیرازه ا ی نسل پارسی را زنده نگاه داریم، تا روزی که ان را به کمک امریکا و اسرائل به ایران باز گردانیم

Demo

هیچ بشری ذاتأ وحشی نیست

Demo


چرا ما را دوست ندارند؟؟؟ چون شما از آنها متنفرید، عزیز. چاره آن روزی دوبار غورت دادن غرور و تفاخر بی مورد و بی معنی به خودت و به گذشتگان خود و غیره و غیره بجای کینه و غرض و دشمنی و بکار بردن القاب زشت و ناشایست در بلاگ و در سخن و مهمتر از همه در قلب و در ذات خود است. هیچ بشری ذاتأ وحشی نیست عزیز. همه ما پاک و بیگناه بدنیا میاییم و خوشا به سعادت آنکس که با قلبی پاک و تمیز با این دنیای کثیف خداحافظی کند عزیز.
"و در روى زمين به نخوت گام برمدار چرا كه هرگز زمين را نمي‏توانى شكافت و در بلندى به كوهها نم‏يتوانى رسيد" (قرآن حکیم ۱۷:۳۷)


پندارنیک

Fred's Video Store...

by پندارنیک on

 

 

بیا عزیز جان، خودمو هرجوری که تونستم به آب و آتیش زدم و یه دونه از اون
نوار های ویدیو رو از چنگال اون وحشی ها کشیدم بیرون. این شما و این هم
نمونه ای از "اون فرهنگ"  بی خطر ایرونی که تو نازنین مبلغ و نماینده اش
هستی.