عشق احمدی نژاد و زن ۱۶ سیلندری


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
24-May-2011
 

بعد از روضۀ " مقولۀ زن " پریروز خدایگان علی آقا رهبر؛ دیروز نوبت سوگلی از چشم افتاده بود که به فاطی کماندوها حالی بدهد.

به فرازهایی از سخنان احمدی نژاد توجه فرمایید:

"اگر روزی همسرم [اعظم السادات ] را نبينم مي‌ميرم.

[مشاور رئیس جمهوری ] خانم مجتهدزاده مانند یک موتور ۱۶ سیلندر فعالیت کرده و روح بزرگی دارند.

مي توان گفت چيزی از وجود زن در دنيای سرمايه داری باقی نمانده است و آن قدر شخصيت زن را له كرده اند كه از وجود زن برای تبليغ كالا استفاده مي كنند و روح لطيف زن را خشكانده اند.

بيش از 70 درصد زنان اروپايی در اين نظر سنجي اعلام كرده اند كه در زندگی مشترك به كرات مورد ضرب و شتم های شديد قرار مي گيرند اما برای حفظ خانواده سخنی نمی گويند."

به عبارت دیگر؛ برخلاف نظام پر برکت که " روح لطیف " زن را با نصف مرد حساب کردنش، قانون مردسالارانۀ حضانت، حجاب اجباری، هوو سرش آوردن و هزار و یک توسری قانونی و علنی دیگر نمی خشکاند؛ در دنیای سرمایه داری 70 درصد زنان اروپایی عادت به کتک خوردن دارند و با شخصیت له شده و روح لطیف خشکیده برای تبلیغ کالا استفاده میشوند.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
پندارنیک

مکانیکی فرد.......تعویض روغن........باد لاستیک...

پندارنیک


 

 

چه حرفا میزنی فرد جون! مگه خودت یه دفعه نه، بلکه چندین دفعه نگفتی
که فاطمه حقیقت جو، فرمونش میزون نیس، زن موسوی جعبه گیربکسش قاطیه،  شیرین
عبادی هم که رینگ و پیستون سوزونده و همسر زنده یاد فاطمی شاسیش کجه

جلوی خانوما روم نمیشه وگرنه بهت می‌گفتم که خارجیا به اون کتک خوریا
"راف سکس" میگن....خیلی‌ هم خوششون میاد...........نکنه تو بخاطر جوونی‌
نکردن، اینجوری  کینه جو و مردم ستیز شده باشی‌، فرد عزیز...