خدا انشاءالله اين يهودی صفت را بکشد


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
24-May-2011
 

مبارزه با باور به " جنگیری و رمالی " بهانۀ جدید نزاع بین وحوش اسلامیست بر سر قدرت و تاراج سرمایۀ ایران و ایرانی است.

ریزه خواران بارگاه خدایگان علی آقا رهبر با اشارۀ او سوگلی از چشم افتاده را متهم به بکارگیری رمالی و جنگیری در قالب " جریان انحرافی " به قصد قبضۀ قدرت میکنند و سر نخ ماجرا را هم دردست فامیل سببی و دوست و مشاورش رحیم مشایی که " خدا انشاءالله اين يهودی صفت را بکشد " میدانند.

در این مورد حاج علی آقا حجت الاسلام فلاحیان ، وزیر سابق اطلاعات که هم خودش و هم پسرش محسن، به شهادت خودشان و مدارک موجود، آدم کش تشریف دارند، حرفهای با مزه ای زده:

"این جريان، اطلاعات خود را از ارواح خبيثه می‌گيرد و در این زمینه از کشور هند بهره می‌برد. قطعا بايد برای جلوگيری از ترويج اين افكار در جامعه با آنها قاطعانه برخورد كرد.

اگر برخورد خوب و شدیدی با این جریان شود همانند مسائل گذشته، ملت و نظام نسبت به اين گونه حركات و اقدامات، واكسينه می‌شود.در پایتخت فرانسه ۲۰۰ هزار جادوگر وجود دارد و بحث‌های خرافی از بلایای امروز جهان است."

به عبارت دیگر؛ "امداد های غیبی " و " ارواح خبیثه " و " چاه " و دیگر از ایندست باورها ی خرافی صحیح و خوب؛ ولی حالا که سوگلی از چشم افتاده است، باورهای همگن او بد شده است.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
mahmoudg

Fred

by mahmoudg on

these are all filth that comes out of the Quran.  As I have always said if we value the Quran on par with all other books, our country would be ready to re-enter the modern world as it was in the mid 1970s.  Until then we shall live in the dark ages of religion, particularly the darkerst of them all: Islam.


Maryam Hojjat

Demo, You must be an enemy of IRAN & IRANIANS

by Maryam Hojjat on

even I do not think you are an Arab since most Arabs know what they have is from Persian civilization & cultures.

Shame on you Again for your appearance and Varaji on Fred's Blog.


Demo

اقوام دو قلو

Demo


عجبا از قرآن که ۱۵ قرن پیش از وضعیت امروز قوم ایرانی سخن گفت و هیچ تعارف و شوخی هم در آن نبود. و عجبا از دو قلو مانند بودن اقوام  بنی کوروشی و بنی اسراییلی که هر دو چون دو شیر زخم خورده از قرآن که از خودشان و برای خودشان می گوید نعره کشان فرار می کنند:
"بگو او تواناست به اينكه به شما درد و نکبت از فراز يا فرودتان برانگيزد يا شما را گرفتار اختلاف كلمه كند و به بعضى از شما شر و بلاى بعضى ديگر را بچشاند، بنگر چگونه آيات را گون‏اگون بيان م‏یداريم تا بلکه ايشان دريابند" (آیه ۶۵ از سوره ۶)
جل الخالق.