دستمزد خدمات پانته آ یوسفی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
25-May-2011
 

اکنون هویت کامل یکی دیگر از افرادی که در برگزاری " همایش بزرگ ایرانیان خارج از کشور " نقش اساسی داشته و اینجا و آنجا ابتدا بصورت حرف اول "پ" و بعداً "پانته آ " در نزاع بین دو جناح اسلامیست نامش در کنار رحیم مشایی ذکر میشد؛ علنی شده است.

خانم پانته آ فیوضی یوسفی فرخان در نامه ای به یکی از سایتهای امنیتی اسلامیست ها خود را چنین معرفی کرده است:

" من در حومه واشنگتن زندگی می کنم . در رشته شهرسازی مدرک خود را از بهترین دانشگاه های آمریکا گرفتم .

چون پروژه ساختمان اجلاس کیش بسیار مهم و آبرومندانه برای مملکتم هست ، تصمیم گرفتم که کارهای خود را در آمریکا کم کرده و به خاطر دانش زبان ، شهرسازی و تجربیات زیادی که در قراردادهای بین المللی داشتم به پدرم کمک کنم .

به خاطر همین رفت و آمدم را به مملکت عزیزم زیاد کردم که باعث افتخار من هست.

در سال 1998 من دست تنها در آمریکا با کمک یک وکیل عالی رتبه توانستم تحریم اقتصادی غذا و دارو را از روی مملکتم ایران بردارم . در چند ماه اول این کار ، وزیر وقت بازرگانی گفت : به خاطر کار پانته آ ایران بیش از 500 میلیارد دلار سود کرده است .

هیچ زمان برای خدمتی که به مملکتم کردم پولی دریافت نکردم و تمام خوش حالیم از کمک به مردم مملکتم بوده است."

گرچه بنا بر اسناد موجود در این فرمایش ایشان که فعالیتهایشان بدون چشمداشت به پولی و فقط برای "کمک به مردم مملکتم" بوده؛ بسیار جای بحث وجود دارد، اما در اینکه هیچگاه "تحریم اقتصادی غذا و دارو " بر روی ایران نبوده که ایشان بخواهند " دست تنها " آنرا بردارند کوچکترین شک و شبهه ای وجود ندارد.

اصل دعوا، مدیرعامل منطقه آزاد کیش در گفت و گو با خبرنگاران می گوید :

" تفاهم نامه ساخت پروژه ساختمان سران اجلاس جنبش عدم تعهد که سال ۲۰۱۲ در این منطقه برگزار می شود با سرمایه ای معادل ۴۰۰ میلیارد تومان منعقد شد."

قرارداد بدون مناقصه به شرکت "فیاک " پانته آ خانوم و پدر ایشان داده شده که با سرمایۀ یک میلیون تومان به ثبت رسیده است.

چهره های نام آشنای زیادی در این ماجرا نقش دارند. آنهاییکه میخواهند راجع به دیگر لابیگران ایرانی بیشتر بدانند و رابطۀ تلاش برای فروش 500 میلیون دلار گندم آمریکایی با شرکت " نیکی " یحیی و پانته آ (پانی) فیوضی یوسفی و همکاری باب نی (رئیس اسبق یک لابیگر دیگر) و کانینگهام؛ دو نمایندۀ مجلس آمریکا که برای رشوه خواری به زندان رفتند، چه بوده، میتوانند سرکی به اینجا و اینجا بکشند.

از قرار معلوم پس از بالا گرفتن نزاع بین باندهای اسلامیست و بگیر بگیر ریزه خواران دار و دستۀ رحیم مشایی؛ پانته آ خانوم و پدر گرامیشان به تازگی برای استخوان سبک کردن به آمریکا بازگشته اند.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Maryam Hojjat

Shame on Them & IRR/IRI

by Maryam Hojjat on

They all ripping off IRANIANs. None of them think about Iran & IRani but their own pocket.