انشالله گربه تشریف دارند


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
28-Jun-2009
 

واکنشی مردد وغمگین به مقالۀ  "سرباز وطن یا جنایتکار جنگی؟" عیسی سحرخیز در نشریه اینترنتی روز         
 
 انصاف و عقل سلیم حکم میکند که به ر است و حسینی گویی حقیقت زهر آغشتۀ جناب سحرخیز درود گفته و زنده باشی نثار راه پر پیچ و خم بس خطر خیزی را که پی گرفته کرد. ایران از فقدان این دست جان برکفان در عذاب نیست بل از غیر سحر خیز بودنشان در رنج است. دوستان به امید واهی انشالله گربه تشریف دارند  دندان روی جگر میگذارند و زمانی که طرف میخ خود را خوب کوبیده به بیان صریح حقایق میافتند.    در زمانی که هنوز حجت الاسلام محسنی اژه ای ( وزیر فعلی خفیه خانه)  کتف مبارک جناب سحرخیز را گاز نگرفته و قندان بسویشان پرتاب نکرده بود و حضرتشان در دم و دستگاه جمهوری اسلامی صاحب جاه و مقام بودند پیر ما   این روزها را در آینه شفاف مهر ایران و ایرانی آگینش میدید و میگفت.  
 
در راه وطن به قتل رسیده، آنکه چه بسا ایران باید دهه ها چشم براه دیگری چو او باشد، پاینده یاد سعیدی سیرجانی که جناب سحر خیز او را به خوبی میشناسد مرتبا هشدار میداد که صدای نعلین فاشیسم را میشنود و فاجعۀ امروز را آنروزها با جزئیات حیرت انگیز توضیح میداد. سیرجانی در نامه سرگشاده به همین حیوان درنده ای که آنزمان "رهبر فرزانه" حضرات بود جان کلام را با قلم سحر آمیزش گفت و در پایان نوشت:  
 
"آدمیزاده‌ام ، آزاده‌ام و دلیلش هم همین نامه است که حکم فرمان تیر را دارد ... بگذار آیندگان بدانند که در سرزمین بلا خیز ایران بودند مردمی که شجاعانه به استقبال مرگ رفتند."  
 
خوش آنروزی که ایران به ایرانیانی مفتخر باشد که مخترع و کاشف باشند و نه بالاجبار جانشان را خرج رویارویی با جباران هار کنند.    مقاله سحرخیز در اینجاست:


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Fred

زنده باشی

Fred


آ شازده با این حسب حال منظومت یاد عارف و میرزاده عشقی و فرخی یزدی و دخو و بیشمار گمنامانی را  که همین غمباده را در حول و حوش مشروطه داشتند زنده کردی.

سی ساله که مشروعه دست بالا رو داره ولی با نشاندادن جنم خودش همه شواهد وقرائن موجود حاکی از عدم ریشه دواندن بلاست و نتوانسته کار را یکسره کنه. دل قوی دار که این هنوز از نتایج سحر است.  زنده باشی


Shazde Asdola Mirza

بیایید ای سبک بالان ببارید

Shazde Asdola Mirza


آش موسوی جوشید و سر رفت؛

مقام رهبری ترسید و در رفت.

ز رزم ملت بیدار ایران،

به شورای نگهبان هم اثر رفت.

ببینید ای سیه قلبان ببینید،

چگونه خون به شمشیر حمله ور رفت!

من از بیگانگان دیگر ننالام،

پس از ظلمی‌ کز اینانم به سر رفت.

بزودی خیزش مردم براه است؛

از اینرو خامنه زیر سپر رفت.

مگر میری مبارک پی‌ بیاید،

که از ملا و حزبلا شرف رفت!

به جرم قتل هر ایرانی‌ پاک،

هزاران خون اعرابی‌ هدر رفت.

بیایید ای سبک بالان ببارید؛

که روز خنده و بخشش دگر رفت!


Mardom Mazloom

Fred,

by Mardom Mazloom on

‫مگر کوروش ما، مردمی بیگناه را از دست خونخواره ای همانند خامنه ای حال, نجات نداد؟ پس چرا کسی امروز فرزندان کوروشیکه ته دره با گرگهای خونخوار دست و پنجه نرم میکنند را کمک نمیکند؟


‫چو ایران نباشد، تن من مباد