تبعیض سازمان ملل علیه دو ایرانی

Fred
by Fred
27-May-2011
 

پریروز اعضای شورای مشورتی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد سه نامزد حائز شرایط سمت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران را معرفی کردند. قرار است یکی از آنها در اواسط ماه ژوئن انتخاب شود.

دو اسلامیست پیشنهاد شده از سوی نظام پر برکت، یکی مدل مادینه " اصلاح طلب " و دیگری نرینه " اصولگرا " جزء سه نامزد معرفی شده نمیباشند.

به عبارت دیگر؛ علیرغم میل و تلاش نظام پر برکت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای بررسی اعمال نظام پر برکت علیه حقوق بشر در ایران یک رأس اسلامیست کارمند نظام پر برکت نخواهد بود.

تبعیض هم حدی دارد!

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
RostamZ

Fred

by RostamZ on

Thank god that the nomination wasn't accepted. Can you imagine these detested animals in U.N.


پندارنیک

من دیگه بازی نمیکنم

پندارنیک


 

 

تاولص تاه‌هنیدام و اه‌هنیرن همه یاباب روگ˙˙˙˙˙˙˙تدوخ و ‌ینودیم تدوخ ˙مرادن ور ایزاب سول نیا هلصوح هگید یاوخب وشتسار ؟هیچ ‌ینودیم الصا


Roozbeh_Gilani

باشه ، خودمونو رسوندیم

Roozbeh_Gilani


حالا بگو ببینینم چرا اینقدر جلز و ولز میکنی‌ امروز؟ پولت دیر شده؟ اره همش تقصیر این سنکشن هاست!

در ضمن اگه به خواهر و مادر این آقا فرد این فحش‌های که فقط شایسته خواهر و مادر ارباب های خود ت  در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و احمدی‌نژاد جونت و رهبر جونت  (دقت کن اصلا اسمی از خودت و اقوام زنت نیاوردم !) ندی، کسی‌ دیگه چرت و پرت‌های تو آدم ابله مزدور، نوه شعبان بی‌ مخ رو نمیخونه، چه برسه به بلاک کردن!


Fred

RostamZ

by Fred on

With typical Islamist Rapist gall, the Islamist Rapist Republic had nominated two of its own rabid Islamists for the post of “special investigator for the Human rights situation in Iran”.

For obvious reasons, UN Human rights Council has rejected the pair.


RostamZ

Hi Fred,

by RostamZ on

I read your text but could not understand what it means. Are you saying that UN selected some islamist as a candidate for this post? Why wouldn't IRI like that?