بز اخفش و وکلای ایرانی

Fred
by Fred
31-May-2011
 

دیروز راجع به حضور بانو نسرین ستوده؛ وکیل زندانی شدۀ حقوق بشر که به کانون وکلاء برده شده بود تا ناظر ابطال پروانۀ وکالتش باشد، خصوصاً دستبندی که به او زده بودند، نکاتی خاطر نشان شد، اینجا.

آن اتفاق، یعنی حضور یک وکیل دستبند زده شده در کانون وکلاء، در تاریخ نیم قرن این تشکیلات بی سابقه بوده و تازه ترین دهن کجی نظام پر برکت به حرفۀ وکالت و شخصیت وکلاء میبود.

به مصداق؛ احترام امامزاده با متولی است، همۀ وکلای حاضر در آن جلسه کانون وکلاء که همانند بز اخفش این بی حرمتی به بانو ستوده و سنگین قیمت و بد عاقبت برای حرفۀ وکالت را نظاره کردند صم و بکم ، و حد اقل جلسه را به اعتراض ترک نکردند؛ بایسته است که یک عدد دست مریزاد به خودشان ابلاغ فرمایند.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

شرالدواب

Demo


حمد و سپاس خالق یکتا را که وحوش روی زمین خاکی را به زیباترین وجه ممکنه در بلاگ ابدی خود توصیف نموده است:
"قطعا بدترين جنبندگان (شرالدواب) نزد خدا کران و لالانی (صم و بکم) هستند که عقل خود را بکار نمی برند" (قرآن بلاگ خالص و بدون آوا و تار کاویانی!! در سوره ۸ و آیه  ۲۲ خود و در زمانی که بیابانی بود و ع-ربی و خدایی!!)
جل الخالق!!


Maryam Hojjat

Fred, This is a Shameful Issue to

by Maryam Hojjat on

See in IRI/IRR against intellecuals and Women.