توحش ذاتی وحوش

Fred
by Fred
02-Jun-2011
 

توحش اعمال شده از سوی وحوش اسلامیست در مراسم خاکسپاری روانشاد عزت الله سحابی که منجر به قتل دختر او، هاله، شد؛ امر جدیدی نیست، حافظه ایران مملو از ایندست بربریت های نظام پر برکت است که هر روز ابعاد جدیدتری بخود میگیرد.

ولی چونکه گروهی که این بلا سرشان آمده پا را توی یک کفش کرده که الا بلا باید همین وحوش را " اصلاح کرد " و این کار زمان میبرد؛ پر بدک نباشد دگر باره پندی را که در طول تاریخ به دلیل نیاز جامعه به شنیدنش دلسوزان مختلف با الفاظ گونه گون تکرار کرده اند، دگر باره از زبان هاتفی، به گوش هوش شنید:

اگر بیضۀ زاغ ظلمت سرشت

نهی زیر طاووس باغ بهشت

بهنگام آن بیضه پروردنش

ز انجیر جنّت دهی ارزنش

دهی آبش از چشمۀ سلسبیل

بدان بیضه دم در دمد جبرئیل

شود عاقبت بیضۀ زاغ زاغ

برد رنج بیهوده طاووس باغ

آیا سی و دو سال رنج بیهوده بردن هنوز کافی نیست؟


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

امان امان از آن زاغ ظلمت

Demo


و امان امان از آن زاغ ظلمت رانده شده از آلونه اش که از ذات سیاه خود غافل گشته و در غربت خود را به شکل طاووسی زیبا در آورده، روزی دوباره چون بلبلان آواز حسرت از فراق سرداده، در نسبت دادن وحوش وعناوین زشت دیگر به هم دیاران خود کوتاهی نکرده، و پناه به یک عقاب سیاه بزرگ هم ذات خود برده است. غافل از اینکه این عقاب با پر های سفید در سرش غیر از نابودی و شکار پرندگان ضعیف غیر دیار خود چیزی دیگر در ذات خود نپرورانده و همواره زاغ سیاه ممالک دیگر را چوب زده و در صورت لازم آن زاغ سیاه مکار را هم با پنجه های قوی خود از بین می برد.