سوراخ هسته ای دعا


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
30-Sep-2009
 

فردا، پنجشنبه، پرونده فعالیتهای غیر قانونی هسته ای جمهوری اسلامی در صدر فهرست اقلام مورد بحث بین نمایندگان گروه موسوم به پنج بعلاوۀ یک و جمهوری اسلامی قرار خواهد داشت. اغراق آمیز خواهد بود اگر گفته شود که چشمها ی همۀ جهانیان به نتیجه ای از این نشست دوخته شده که احتمال درگیری نظامی را منتفی سازد ولیکن ادعای اینکه همۀ ایرانیان در انتظار چنین نتیجه ای هستند از واقعیت چندان دور نخواهد بود. به حکم عقل سلیم موارد ذیل مطرح میشوند :

1- اگر در برهه ای از زمانهای گذشته جمهوری اسلامی از پشتیبانی بخش عظیمی از مردم ایران برخوردار بوده، سالهاست که این موهبت را از دست داده است.

2- بطریق اولی هیئت مذاکره کنندۀ جمهوری اسلامی فاقد افتخار دارا بودن نمایندگی ایران و ایرانی است.

3- بدلیل کردار تبهکارانۀ سی ساله، جمهوری اسلامی است که در جایگاه متهم قرار دارد و نه ایران و ایرانی.

4- منافع ملی ایران و ایرانی با منافع جمهوری اسلامی اکثراٌ در تضاد قرار دارند.

5- هرگونه بده بستان بدست آمده در این نشست که به سود منافع جمهوری اسلامی باشد به احتمال قریب به یقین در تضاد با منافع ملی ایران و ایرانی خواهد بود.

و سرانجام، آندسته از هموطنان که میهن دوستی خود را به پای اهداف هسته ای جمهوری اسلامی میریزند باید به این امر توجه کنند که در فهرست حقوق حقه و مسلم ایران و ایرانی دارا بودن قابلیت هسته ای پس از بسی حقوق مسلم پایمال شده توسط رژیم پر برکت جای میگیرد. از حق انتخاب خصوصی ترین جزئیات زندگی گرفته تا حق انتخاب آزادانۀ حاکمان و دیگر حقوق ابتدایی متداول که دستیابی به آنها در قاموس جمهوری پر برکت مانند شیر مرغ است ادعای دفاع از منافع ملی از طریق پشتیبانی از اهداف هسته ای جمهوری اسلامی را با مشکلات عدیده روبرو میسازد. ایندست دوستان هم سوراخ دعا را گم کرده و هم تیغ بدست زنگی مست میدهند.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
onlyinamrica

Redwine aziz why do you say that?

by onlyinamrica on

خائنین،نوکران،کاسه لیسان در داخل و خارج از ایران باید شناسایی شوند و
خودشان و فامیلشان را فلک کرد آنجور که آنان ملت ایران را در طول ۳۰ سال
به فلک اسلام و دروغ گویی بستند.

Why their family should be punished? This indicates if you become the king of Iran you would do worse than what shah or Sadam or other tyrants of the history did. I realize that you have suffered a lot after the revolution but that shouldn't adversely affect your fairness.


capt_ayhab

شراب سرخ عزیز

capt_ayhab


شراب سرخ عزیز

آمیییییین

 

-YT 


Jahanshah Rashidian

Sacred Atom

by Jahanshah Rashidian on

Muslim-Shiite believes in an apocalyptic time which precedes the reappearance of Mahdi. This time comes for a final global battle between the forces of good and the forces of evil.

As I described in one my previous articles ( Atom-Allah) , the IRI needs atom explosion to create the apocaliptic conditions because some signs of reappearance perfectly fit a series of atom explosions in the Middle East.

Mullahs as recipients of Mahdi’s final message are supposed to prepare his rule over the rest of mankind.Atom behind Mullahs’ dreams has nothing to do with peaceful uses, but catastrophes to prepare Mahdi’s reappearance.


Red Wine

...

by Red Wine on

 

اینها را باید تحریم کرد،باید از صحنه پاک شوند که دیگر بس است هر آنچه که از ما و دیگر ایرانیان دزدیدند و خوردند !

اینها باید محاکمه شوند، تک به تک باید در دادگاه ملی‌ محاکمه و مواخذه شوند،باید جوابگوی آنچه بعدی در حق مردم کردند باشند.

خائنین،نوکران،کاسه لیسان در داخل و خارج از ایران باید شناسایی شوند و خودشان و فامیلشان را فلک کرد آنجور که آنان ملت ایران را در طول ۳۰ سال به فلک اسلام و دروغ گویی بستند.

در همین سایت۴-۵ نفری هستند که بنا بر اقتضای ایرانی نبودن و داشتن حق حساب از طرف خامنه ای، دیگر شناسایی شدند و بر همه واضح شد که کی‌ هستند و در کجا فعال هستند.

به زودی شاهد بازگشت آزادی به ایران خواهیم بود.

هنوز وقت هست... هنوز جای بخشش هست،به بزرگی‌ خدای ایرانیان قسم که این نان که شما از آنان می‌گیرید و از جای دیگر به خانه خود می‌برید، خوردن ندارد، به فکر خانواده خود باشید و دل‌ بسوزانید برای ایران.

بامید نابودی رژیم خون آشام اسلامی در ایران


Mardom Mazloom

Dear Fred, don't pay attention;

by Mardom Mazloom on

The Miss below has some problem to see and tell the reality (MPD ?).For example, she continuously pretends that her beloved A.N. is legitimately elected but when confronted with facts she has nothing to say.

 For example, in the following Picture 

//loft965.com/2009/06/17/picture-that-proves-...
the Iranian state TV shows the ballot counting at two different moments. At 9:47 (the day when Kha.R. announced that A.N. won), they counted 633048 votes for Rezaei and 4 hours later, while counting the number of votes was said to be 587914! But when she is asked about the possibility of such a thing she just turns her back and leaves the discussion.


The blind Miss I-Love-AN, has also nothing to say when she is confronted with the fact that Iranians, in their majority, manifest against the regime.
So don't care about her rumblings, she is used to BS around. Just say Khodeti as I do ....

Khodeti janam,


Jaleho

Dear Fred, aren't you getting too

by Jaleho on

cute with those kinda titles?

1. Is your wishful thinking-WRONG-premise that invalidates the rest of your argument.

2. WRONG for the above reason. In fact, although there was a 62%-34% division among people as far as Ahmadinejad and Mousavi following was concerned, when it came to nuclear rights of Iran, polls have shown a 94% unified support among ALL Iranians.

3. International discussion of Iran's nuclear activities has nothing to do with Iran's internal affairs. Iran's representatives, headed by Iran's respected scientist Dr. Salehi, are chosen to represent the interests of Iranian people.

4. WRONG again because of your delusion in No. 1.

5. Fighting to preserve Iran's right in international arena, was what brought up the Islamic Republic to begin with, and is what is still keeping it strong despite many flws in internal policies.

America after 30 years of failed policies gave up on its delusion, when will you?