امام جمعۀ پیاده رو واشنگتن


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
06-Jun-2011
 

این هفته آژانس بین المللی انرژی اتمی به بررسی ابعاد نظامی برنامۀ غیر قانونی هسته ای نظام پر برکت خواهد پرداخت.

به همین مناسبت و در راستای معرفی حاجی های آمریکا نشین که با پول شرکت ملی نفت ایران مدافع برنامه تسلیحات هسته ای وحوش میباشند؛ به این بخش از گفت گو سرویس بین الملل مرکز خبر حوزه، با "دکتر محمد العاصی، امام جمعه مرکز اسلامی واشنگتن " بذل توجه فرمایید:

"بیست سال قبل هیچ کس در ایران سخنی از فناوری هسته‌ای نمی‌زد و بعضی حتی با آن آشنا نبودند که امروز با درایت رهبری، ایران دارای این فناوری است.این پیشرفت در سایه رهبری آیت الله خامنه‌ای به دست آمده است.

ایشان فقط مسئولیت هدایت مردم ایران را بر عهده ندارد، بلکه همه ملت‌ها از ایشان استفاده می‌کنند.

ما آرزو داریم که همه مسلمین حول این رهبری صریح و مخلص جمع شوند.

امروز رسانه‌های ارتباط جمعی مبهوت قدرت و پیشرفت ایران شده اند که بیانگر اقتدار رهبری است."

لازم به ذکر است که گرچه حاج آقا دکتر العاصی هر جمعه در پیاده رو مقابل " مرکز اسلامی واشنگتن " نماز میخواند؛ ولیکن از سال 1983 تا به امروز کوچکترین رابطه ای با " مرکز اسلامی واشنگتن " نداشته و جزء دعا گویان نظام پر برکت بوده است.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Cost-of-Progress

All You Need is Nukes

by Cost-of-Progress on

Yeah, everything is just honky dory, and all Iran needs is nuclear tech.....tech.....technology.

We have achieved personal freedom,

our religious minorities are the envy of the world, inflation is not one of the highest in the world,

unemployment is not one of the highest in the world, 

middle class has flourished under the theocracy,

our young people are free to express their talent and themselves by being free within the accepted framework of society,

our industrial output is maxed out,

our cities have the cleanest air our citizend can breath,

executions are non-existent,

we don't have to import (when we can) a great majority of our fuel,

and of course, the clergy does not rule the country and her people with an iron fist.............oh, wait.......none of this is the case, so take your National Rights, add $1.75 and you still can't get a decent cup of cofee!

 

____________

IRAN FIRST

____________


Roozbeh_Gilani

Iranian people's "national rights and legal properties"

by Roozbeh_Gilani on

are:

Peace, Bread, housing, education, medical care, Jobs, freedom of speech, representation  and expressiosn. All denied to us under the Fascist islamist regime.

Now if our national rights do not align with the terroristic demands of hezbullah/Hamas for a nuclear armed Islamist regime at their service with us the Iranian people as sacrificial lambs, then tough titty :) 

"Personal business must yield to collective interest."


پندارنیک

أنه من حقنا الوطني والقانوني

پندارنیک


The nuclear technology is our national right and legal property, regardless of its opponents or proponents be Jewish tree huggers or Sunni runaways.