امام معصوم بخشنامه ای


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
07-Jun-2011
 

بخشنامه مندرج در سرمقاله ارگان رسمی سپاه پاسداران خدایگان علی آقا رهبر حرفهای جالبی زده؛ منجمله:

"بر اساس ادله عقلي و نقلی، فقهای جامع الشرايط دارای ولايت و امامت عامه هستند. هر چند امامت خاص از آن رسولان و امامان معصوم(عليهم السلام) است، لكن از حيث ولايت و امامت در امر اداره جامعه هيچ تفاوتی ميان فقيه جامع الشرايط با امام معصوم و پيامبر اكرم(ص) وجود ندارد. معنی ولايت مطلقه فقيه چيزی جز آنچه گفته شد، نيست.

صدا و سيما بايد در اين مسير به رسالت رسانه ای خود به عنوان رسانه ملی كه نقش مهمی در فرهنگ سازی دارد، عمل نمايد. ائمه جمعه سراسر كشور و ديگر صاحبان تريبون و قلم بايد بسيج گردند. وظيفه خود بدانيم كه اولاً از رهبر معظم انقلاب اسلامی براي ادای حق جايگاهش، با عنوان «امام خامنه ای» ياد كنيم و ثانياً دليل به كار بردن اين عنوان را برای مردم تبيين نماييم."

به عبارت دیگر؛ طبق بخشنامۀ سپاه پاسداران خدایگان علی آقا رهبر؛ ایشان رسماً به درجۀ همتراز "امام معصوم و پیامبر" ترفیع درجه داده شده و منبعد باید با پیشوند "امام " مورد خطاب قرا گیرد.

جای شادروان یوزف گوبلز خالی است تا ببیند رهروان راه رهبرش چقدر خوب درس " دروغ بزرگ " را پس میدهند.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Maryam Hojjat

Emam E Jalad, Thief & LIER

by Maryam Hojjat on

Believe it or not all Emams in IRAN Like Hosein, Ali and.Khomeini..... have had these three qualities.