دروغگویان حرفه ای


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
08-Jun-2011
 

به این گزارش خودنویس از حرفهایی که فیلینت لوارت در کنفرانس دیروز هوشنگ امیراحمدی تحت عنوان "تغییر در خاور میانه؛ چالش‌ها، بازیگران و روابط ایران و آمریکا " زده توجه کنید:

" این کارشناس سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سی‌آی‌ای) گفت که حکومت اسلامی با تمام مشکلاتش چیزی را به مردم عرضه می‌کند که می‌خواهند. مردم ممکن است خیلی از همه چیز راضی نباشد و نمی‌توان رد کرد که بخشی از مردم تمایل به تکامل نظام‌شان دارند، اما همان مردم می خواهند نام این حکومت، جمهوری اسلامی ایران باشد و آمریکایی‌ها این رانمی‌فهمند.

او دولت ایران را کاملا مستقل دانست که همان چیزی است که مردم منطقه می‌خواهند و حتی مردم منطقه خواهان دست‌یابی ایران به سلاح هسته‌ای هستند."

به عبارت دیگر؛ آقا فیلینت و خانومش که طبق اسناد منتشر شدۀ یک دعوای حقوقی در آمریکا، با لابیگران نظام پر برکت همکاری تنگاتنگ دارند و مرتباً به ایران سفر کرده و مهمان حاج آقا محمد مرندی میباشند، در نادیده گرفتن آمال آزادیخواهانۀ مکرراً ابراز شدۀ مردم ایران، با دروغگویان حرفه ای اسلامیست، همانند میزبانشان، نه تنها همصدا شده، بل، کورس گذاشته اند.

این هم یک راه نان خوردن است.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Maryam Hojjat

EX CIA agents (Flints) are

by Maryam Hojjat on

Mozdouran e IRR/IRI who know no shame but Money and they sell themselves and their wives to akhoonds in IRAN.