تجاوز جنسی در ایران


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
11-Jun-2011
 

کمپین بین‌المللی حقوق بشر ایران، شهادت زن جوان ۲۲ ساله ای که می‌گوید بعد از "انتخابات" بارها از سوی ماموران نظام پر برکت مورد تجاوز و دیگر شکنجه ها قرار گرفته را منتشر کرده و دیروز تلویزیون ملی آمریکا (NPR) بخشی از آن فیلم مستند را پخش کرد.

البته به شهادت قربانیان مرد، زن و کودک جان بدر برده و خاطرات و نامه های رد و بدل شدۀ منتظری؛ جانشین خمینی در آن زمان، سابقه این جنایت علیه بشریت در نظام پر برکت به اولین روزهای تأسیس آن برمیگردد و در بین اسلامیستها مورد بحث بوده است.

به عبارت دیگر؛ سران " اصلاح طلب " همگی و بدون استثنا، از ارتکاب جنایات علیه بشریت منجمله قتل عام و تجاوز سیستماتیک به اسرای ایرانی اطلاع داشته اند.

سکوت آنها و با علم به وقوع چنین جنایات هولناک؛ همکاری با نظام پر برکت، با تئوری " اصلاح پذیری " این نظام و شخصیتهای آن در تضاد غیر قابل انکار است.

آیا زمان آن نرسیده که هواداران " اصلاح طلبان حکومتی " که در پی " اجرای بدون تنازل قانون اساسی جمهوری اسلامی " میباشند و خواهان " بازگشت به دوران طلایی امام "، انرژی و توانایی های خود را در رها سازی ایران و ایرانی از دست این جنایتکاران و همدستان " اصلاح طلب " آنها صرف کنند؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Maryam Hojjat

Fred, RostamZ wrote

by Maryam Hojjat on

my comment for your blog.

Fred  , You are doing great Job to expose these ciminal islamists.


RostamZ

Fred

by RostamZ on

Right on. The disgusting IRI regime had many things to answer for. When Iran is free again from the IRI thugs, we will then prosecute all these characters in courts and we show everyone what these animals are made of. Please continue writing about the inhumane regime of IRI and open up the eyes of the free world.


Demo

The Self Serving Truth Lover !

by Demo on

"And to every human? We have fastened to him his bird of deeds upon his neck; and on the day of resurrection We shall bring forth to him a book spread open wide. (And it will be said to him:) "Read thine (own) record: sufficient is thy soul this day to make out an account against thee." (The Quranic Truth Reservoir, 17:13-14)

Shame on the Accuser!


AMIR1973

Allegations of systematic rape in IRI prisons = Zionist plot

by AMIR1973 on

The Zionist and designated successor to Khomeini, Montazeri, wrote in an October 1986 letter to Emam-e Aziz that was subsequently publicized: "Did you know that young women are raped in some of the prisons of the Islamic Republic?"

//thelede.blogs.nytimes.com/2009/08/28/iranians-say-prison-rape-not-new/ 


Roozbeh_Gilani

بی‌ وطن‌های مزدور.

Roozbeh_Gilani


Fred, in his finely written Farsi blog mentions the well documented, systemic rape and torture of Iranian political prisoners before their execution by the Islamist regime.

As for The two cyber agents of the islamist rgime currently assigned to his blogs, one talks about US attack on Saddam Hussein, , the other one, talks about Israel's nuclear weapons!

Question: Can you two not read in farsi are are you instructed by your paymasters at the etelaat ministry of islamist regime to divert attention from the crimes committed by your paymasters over the last 32 years or so?

Tabrik!  


Demo

قتل عام اطفال کویتی!!

Demo


انگاری همین دیروز بود که نیره صباح که بعدا معلوم شد دختر سفیرکویت در آمریکاست در مقابل سنای آمریکا تگرگ از چشمانش می باراند و دروغهایی از پرتاب اطفال کویتی به خارج از محافظ  نگهداریشان در بیمارستان می گفت که در دکان هیچ بقالی غیر از بقالی جنایکارانه جرج بوش و شرکا نمی گنجید:
//en.wikipedia.org/wiki/Nayirah_%28testimony%...
۲۰ سل گذشت و حال میبنیم که آن شهادتهای دروغین چه بسر عراق آورد!
خجالت بکشیم کمی.


AMIR1973

Stalinist-"Zoroastrian"-IRI Groupie Commentator

by AMIR1973 on

Did the word "energy" also remind you that neither India nor Pakistan have signed the NPT either? Or do you suffer from selective amnesia and Joooo-obsession, as per a good reincarnated West-residing Stalinist IRI Groupie? As always, cheers my esteemed friend!


پندارنیک

Of energy...

by پندارنیک on

The word "energy" reminded me that Israel has not signed  the NPT yet........It is indeed  time for the sane world to pressure Israel to become a signatory of said international treaty, which has been drafted and accepted by the majority of countries.

Now, let me make it up to you for going just a teensy-weensy off the subject of your scientific blog.