حوزۀ علمیۀ امام خامنه ای


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
12-Jun-2011
 

اول؛ با این خبر " پروژه عمرانی " رسانیوز از آذربایجان غربی کیف مرکب فرمایید:

"احداث حوزه علمیه امام خامنه ای ارومیه از سال 86 آغاز شده و هم اکنون با پیشرفت فیزیکی 50 درصدی در مرحله سفت‌کاری است.

این حوزه علمیه در زمینی با مساحت 5 هزار و 500 متر مربع با هدف آموزش علوم دینی در کنار مصلای امام خامنه ای شهرستان ارومیه در حال ساخت است.

با آغاز بهره‌برداری از حوزه علمیه امام خامنه ای ارومیه امکان اشتغال به تحصیل 250 طلبه به صورت سالانه در این حوزه فراهم خواهد شد.

در آذربایجان غربی هشت مدرسه علمیه برادران و شش مدرسه علمیه خواهران دائر است."

ضمن شاد باش رسیدن به مرحلۀ سفت کاری پروژۀ مسبوق به سابقۀ تاریخی امام سازی؛ یک سئوال:

آیا از لحاظ حقوقی در نظام پر برکت؛ در صورتیکه " خواهران " هم به افتخار "طلبگی" در آکسفورد "حوزۀ علمیۀ امام خامنه ای " نائل گردند، پس از فارغ التحصیلی و عالم شدن، آنها همتراز برادران میشوند یا همچنان مانند بقیه ایرانیان از جنس " خواهر " نصف آدم محسوب خواهند شد؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Everybody Loves Somebody Sometime

Fred, Irrespective of one's political view...

by Everybody Loves Somebody ... on

I think the consensus among all is that in Hozeyeh Elmyeh Qom (HEQ) no amount of AIDS medication can eliminate this prevalent and terminating disease among the talabeh students and akhoonds of this institution.

As you know the primary cause of this problem is the BOSHKEH ritual that all of these guys are subjected to!? Hence, the only remedy is nukization of this place!


divaneh

کلم نه ، کلمن

divaneh


کلم آبی چیه بابا جان؟ گفتم کلمن آبی. مارک یک نوع فلاسک آب بود که پا نداشت و فقط یک شیر پایینش داشت. این هم عکسش.

//auctions.findtarget.com/detail_product/250784710163/vintage_coleman/

راجع به حرفهای حساب شازده هم اگر نظری داری بفرما و در بلاگ خود ایشان عنوان کن.


Roozbeh_Gilani

input to and output from Kahmenei's "Hozeh Elmieh"

by Roozbeh_Gilani on

Input: Work shy & Lazy, low_IQ, cowardly, greedy psychopaths with zero love of Iran or it's people.

Output: All above plus trained in various petty to capital crimes, ranging from cyber propaganda on behalf of the islamist regime (like the two  jew hating and Quran reciting mozdoors here assigned to Fred's blogs) for the physically incapable ones,  to Rape, mass murder and attack on unarmed demonstrators for the ones who can move their limbs about!  

As Fred would say; Tabrik :)

"Personal business must yield to collective interest."


Demo

شازده میرزا هیتلر!

Demo


۴ پا بودن و یا بی پا بودن و یا مثل کلم آبی بودن به از خواندن بشر دوستانه نوشته های زیر:
//iranian.com/main/blog/shazde-asdola-mir...


divaneh

نتیجه منطقی

divaneh


نتیجه منطقی این می شود که افراد با فهم و شعور مثل مفسرین قرآن چهار پا دارند. یا این که اصلاَ پا ندارند و مثل کلمن آبی نشسته اند آنجا.


Demo

جانور دو پا!

Demo


اگر تعداد پاها ملاک فهم و شعور می بود اختاپوس با ۸ پایش می شد مظهر علم و دانش! دوپایان در نیجه فاقد عقل و سنجش بوده و دیوانه گشتن پایان راهشان!

 


Simorgh5555

pendare nik

by Simorgh5555 on

Do you honestly believe that Israel is thr only recipient of foreign aid? As an American tax payer why don't you complain about the millions of dollars paid to bankroll corrupt African countries where money is siphoned off by petty dictators and their crinies while the population.starve.
Every country in the Arab league, Iran and the USA have paid millions of dollars on refugee camps and the Palestinian authorities. Where is the money Arafat took from Khomeinil? Where was it spent and how? Did ordinary Palestinians get anythings?
Death to the Ir.


Anahid Hojjati

Pendar, you really had to relate the news of

by Anahid Hojjati on

احداث حوزه علمیه امام خامنه ای ارومیه

to Israel. Vaghaan beyabeed ertebaat g.. ba shagheeghe.


divaneh

تو که پیغمبر و همه اماماتو فرستادی به اسفل السافلین

divaneh


بنده هم از این همه علم حیرت نمودم. چگونه یک عرب بیابان نشین در 1500 سال پیش می دانسته که در دنیا فقط هشت قسم چارپا وجود دارد؟ جل الخالق.

 اما حال که قرآن کتاب تخصصی مامایی نیز گشت خوب است که قدری از آن دستورات عالی پزشکی که پیامبر با علم به سه مرحله ای بودن حاملگی به بانوان داده است در اینجا ذکر بفرمایید تا مورد استفاده بانوان باردار و نقشه دار و آقایانی که خیال تخم ریزی دارند بگردد. 


Demo

اسفل السافلین !!

Demo


شاید که لغت عربی <اسفل السافلین> تنها لغت مناسب در مورد وصف فردی باشد که زن را نصف مرد تلقی کند. کینه و نفرت به <اعراب> و به <دین> و غرق گشتن در غرور <سیروسی> میتواند چنان انسان را فلج کند که از یاد ببرد که روزی <قطره> آبی بیش نبوده که در <رحم> زنی بنام <مادر> از لطف و <رحمت> خالق عالمیان شکل و حیات گرفته و و بعد از ۳ مرحله از آنجا <خارج> گشته است. زبانی هم نباشد در دهانی که <مادر> خود را <نصف> یک <مرد> بنامد.
"شما را از تنى يگانه آفريد، سپس همسرش را از او پديد آورد، و براى شما هشت قسم از چارپايان آفريد، و خود شما را در شكم مادرانتان، آفرينشى پس از آفرينشى در ميان تاريكيهاى سه ‏گانه می آفریند، اين چنين است خداوند پروردگارتان، كه فرمانروايى او راست، خدايى جز او نيست، پس چگونه به بيراهه میروید؟" (از نصفیات؟؟ در قرآن ۳۹:۶)
** راستی چگونه یک عرب بیابان نشین در ۱۵۰۰ سال پیش می توانسته از ۳ مرحله بودن حاملگی چیزی بداند؟؟


پندارنیک

Of seminaries

by پندارنیک on

The word "infrastructure"(or something close to it) in your semi-satirical blog reminded me of how, and where the state of Israel has invested the money which she has been paid by the American tax payers: In a huge arsenal of Atomic bombs; possibly the biggest per capita, and per square feet based on her legal international borders in 1967.

It is indeed time that the sane world put due pressure on the state of Israel and demand her signature on the Non proliferation Treaty. It'd be good and appropriate for the safety and wellness of all people on the globe........the chosen, and the not-so-chosen ones...

Mwa mwa