خانمها مراقب باشید صدای امریکا امن نیست


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
14-Jun-2011
 

اگر خاطر مبارک بشر دوستتان باشد؛ پارسال کار یکی از دعواهای بین دویست سیصد کارمند ایرانی بخش فارسی صدای آمریکا به دادگاه کشید که البته پس از مدتی، مدعی شکایتش را پس گرفت؛ اینجا.

از قرار چندی پیش یکی از مجریان برنامه های صدای آمریکا در حین توضیح قانون "Sexual Harassment " و اینکه همه منجمله رئیس جمهورهای آمریکا را شامل میشود، اشاره ای هم به پرونده تشکیل داده شده توسط یکی از همکاران سابق خود کرده است.

در حالیکه وجدان جامعه ایران بخاطر تجاوز دسته جمعی باغ خمینی و واکنش اولیۀ برادران ارزشی به آن وحشیگری که شامل انداختن گناه به گردن قربانیان میبود، بشدت ملتهب است؛ برادران ارزشی " پایگاه رسانه ای جام نیوز " این اشاره مجری صدای آمریکا را بُل گرفته و اعلام کرده اند:

"خانمها مراقب باشید! صدای امریکا امن نیست! "

آن مجری برنامه هم یک عدد ایمیل به برادران ارزشی فرستاده که لب کلامش این میباشد :

"ذوق زده نشوید. آنچه هم در مورد آن دو همکار و همکار سابق ما روی داده ، خارج از این قوانین نیست.

خوشبختانه پرونده های اینچنینی در آمریکا به دقت رسیدگی می شود، پس نگران نباشید. این ویژگی قانون در آمریکاست که هیچکس در امان نیست از رییس جمهوری تا ساده ترین آدم ها."

در جواب؛ برادران ارزشی هم نوشته اند:

"از ایشان می خواهیم قبل از اینکه به خاطر این روشنگری مانند خانم الف .س مورد لطف صدای آمریکا قرار گیرد پاسخ دهد که تجاوز مذکور از کدام نوع بوده است؟"

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred