پنهانکاری خواص و لابی نایاک

Fred
by Fred
15-Jun-2011
 

از آنجا که هواداران نظام پر برکت، " اصلاح طلبان حکومتی " و لابی های ریز و درشت عَلم شده در اینجا و آنجای دنیا، بجز بر حذر داشتن از تحریم، مخصوصاً نفت، ترجیعبند همۀ حرف هایشان این بوده که از "خارجی " کمک نباید گرفت؛ مجدّداً چند سئوال مطرح میگردد:

1- خیل " اصلاح طلبان حکومتی " که در دوسال گذشته به خارج کوچ کرده؛ خصوصاً سران آنها، از چه طریقی امرار معاش میکنند؟

2-از چه منبعی هزینۀ تبلیغات و رسانه های گونه گون آنها تأمین میشود؟

3-چگونه سران " اصلاح طلب حکومتی " و کادر آنها به سهولت اجازۀ اقامت و روادید مسافرت به کشورهای مختلف منجمله آمریکا را میگیرند؟

و سرانجام؛ آیا لابی ها مانند لابی نایاک، با خواص " اصلاح طلبان حکومتی " دیدار و همکاری میکنند، اگر آری، ابعاد و هدف چیست؟

عصر شفافیت است و پنهانکاری راه به دهی نخواهد برد.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
mahmoudg

NAIC

by mahmoudg on

is most certainly a lobby of the Islamic Regime.  The sooner Iranians realize that, the sooner this unclean organization will be relegated to the dustbin as many others before it, when truth came out.  I just hope at some point we can get FBI involved in this NIAC affair. 


Maryam Hojjat

You have a point, Fred

by Maryam Hojjat on

You hit the nail on the head.