ایرانیان منحط

Fred
by Fred
16-Jun-2011
 

ارادت قشرهایی از جامعه ایران به باورهای وارداتی، تنها در کینه و دشمنی با تاریخ و فرهنگ بومی تجلی پیدا کرده و عیار آن محک میخورد.

به عبارت دیگر؛ چپ های ترجمه؛ با چپ های بشر دوست انسان گرا( اومانیست) اشتباه نشود، هویت خود را در عناد با سلسله های پادشاهی مارکس و انگلس نخواندۀ ایران متبلور و پیدا میکنند.

چپول-اسلامیستهای فوکولی تیپ شارلاتان علی شریعتی؛ دلباختگان به شتر گاو پلنگ " ملی-مذهبی "، هم با تاریخ ایران مشکل دارند و هم با قرآن صاف و صوف و بزک نشدۀ "آخوند های متحجّر".

و دست آخر صنف " روحانیون " که علناً ایرانیان ماقبل اسلام را "وحشی " میدانند؛ پس از پیروزی انقلاب خوش عاقبت و قبضۀ قدرت به آن دو دسته اولی تیپا زدند و مشغول رتق و فتق امور بر اساس روش مألوف صحرایی هزار و چهارصد و اندی سال پیش میباشند.

ناگفته نماند؛ قشری هم هست که وعدۀ احیای عظمت ایران باستان را میدهند و آشی میپزند که اگر خورده شود دهان همه خواهد سوخت.

و صد البته؛ ناکارآمدی های خود را هم همه به گردن از مو باریکتر " فرهنگ منحط ایرانی " میاندازند.

پیدا کنید منحط، پست و به زیر آمده، را !

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

گیجی و ویجی گربه ای!!

Demo


برای یک گربه گیج و ویج اصطلاحات گفتاری  بشری عاقل همانند <اینقدر حرص بخور تا تلف شی!> بی معنی  است و فقط چنگال کشیدن بلد است بر طبق خلقتش. محمد هم مسئول اعمال خودش  بود و بس. با آرزوی شفا و علاج برای همه کوران وکران و سیه دلان! الهی آمین.
"و اگر قرآنى بود كه كوهها بدان روان مي‏شد يا زمين بدان قطعه قطعه مي‏گرديد يا مردگان بدان به سخن درمي ‏آمدند [باز هم در آنان اثر نمي‏كرد] نه چنين است بلكه همه امور بستگى به خدا دارد آيا كسانى كه ايمان آورده‏ اند ندانسته ‏اند كه اگر خدا مي‏خواست قطعا تمام مردم را به راه خودش مي‏آورد؟" (تکه ای قابل فهم حتی برای ناعاقلان از جهت شفاو درمان خود ایشان از آیه ۳۱ در سوره ۱۳ قرآن)


divaneh

حالا داری از لاکت میای بیرون

divaneh


حالا شروع کردی که تاثیرات افکار و اعمال پیامبر خونریزان را روی خودت نشان بدهی و آرزوی مرگ کسانی را که با عقایدت مخالفند می کنی. ما که برای جنابعالی آرزوی سلامتی داریم و اندکی خرد. پیامبرت هم به همینگونه بود و هر کسی که آن حرفهای بی سروته پرواز به آسمان با الاغ و این چیزها را باور نمی کرد، خونش مباح میشد. حالا برو یک آیۀ دیگه بیار که ما جهنمی خواهیم بود و تو بهشتی. عقل هم خوب چیزیست.   


Demo

به غيظ خويش بميريد!!!

Demo


"و چون تنها شوند، سرانگشتان خويش را از غيظ شما به دندان  گاز می گیرند، بگو به غيظ خويش بميريد، خداوند از راز دلها آگاه است‏ (از کتاب خالق ریش و بز و گربه : بخشی از آیه ۱۱۹ در سوره ۳)"
حقیقت تلخ است و دیوانه کننده!!!!


divaneh

یک آیه مناسب تر هم بود

divaneh


حالا که برای هر چیز یک آیه میاری سعی کن آیه های مناسب تر بیاری. مثلاَ این آیه در اینجا مناسب تر بود:

بگو به آنهایی که هر روز بزهایشان را می دوشند که اگر آنها را جلوی آینه بدوشند شیرشان دو برابر خواهد شد. پس پرستش کنید خدایی را که بز و هفت نوع چهار پای دیگر آفرید و برای آن ریش گذاشت تا شما آن را با همسرهایتان اشتباه نگیرید و خدا از همه داناتر است.


Demo

دیوانه آینه شکن!

Demo


بلكه انسان خودش از وضع خود آگاه است. هر چند در ظاهر براى خود عذرهايى بتراشد (کتاب عاقلان سوره ۷۵آیه های ۱۴ و ۱۵)
چونکه گشتی با حقیقت بیگانه
در آینه بینی گربه کوری دیوانه!


divaneh

دمو "پست و منحط" را در آینه دیده

divaneh


جناب دمو اعلام نموده اند که با کمال مسرت "پست و منحط و به زیر آمده" را در آینه آویزان بر روی دیوار پیدا نموده اند. بدینوسیله از ایشان برای این اطلاع رسانی نهایت تشکر را داریم. 


Roozbeh_Gilani

Charlatan I dont know, Stupid for sure.

by Roozbeh_Gilani on

mixing the two polar opposites of Marxism and Islam, and pushing it dowm the throat of gullible "intellectuals" can result is some serious Diarrhea. 

As for MKO, I thought they were just a bunch of elderly, had been  fanatics, so why is it that the islamist regime and their cyber agents are so obsessed and terrified of them? :)

"Personal business must yield to collective interest."


mahmoudg

hence the destruction

by mahmoudg on

of this religion (and all others afterwards) should be at the top of our agenda.  People are ready in Iran to shun Islam once and for all.  1400 years of backwardness, death, rape and destuction is enough.


jasonrobardas

SHARIATI WAS A CHARLATAN

by jasonrobardas on

   Yek  shharlatane siasi bood.  Who else could gift wrap a backward reactionary ideology in appealing , modern looking , golden wrapping paper ? and present it to the youth ....

    In one paragraph, he talks of "Hossein", " Fatomeh" and "Roghie Bigom" , "Regis Dobray", "Neruda", "Angella Davis" , and so on and so forth ...Doing anything to make his deeply ingrained religious beliefs appealing to the masses.


jasonrobardas

SHARIATI WAS A CHARLATAN

by jasonrobardas on

   Yek  shharlatane siasi bood.  Who else could gift wrap a backward reactionary ideology in appealing , modern looking , golden wrapping paper ? and present it to the youth ....

    In one paragraph, he talks of "Hossein", " Fatomeh" and "Roghie Bigom" , "Regis Dobray", "Neruda", "Angella Davis" , and so on and so forth ...Doing anything to make his deeply ingrained religious beliefs appealing to the masses.


پندارنیک

Let's be honest...

by پندارنیک on

Shariati was not a charlatan. Had he lived long enough, he'd have been among the opposition, and either executed or in hiding by now.

How do you classify MKO, dear Fred? Where do they fit in your analysis? 

Real friends don't hide things from each other. Do they?!


Demo

تبریک

Demo


با کمال  مسرت بدین وسیله پیدا نمودن <پست ومنحط و به زیر آمده> را در داخل <آینه> آویزان بروی دیوار اعلام نموده و <غائله سرزنش دیگری> را به ختام می رسانیم. لازم به تذکر است که در این جستجو همچنین محرز گشته که هر گونه ارتباط  این <یافته> با اشیاء و مذکوراتی چون چپول-اسلامیستهای فوکولی و روحانیون و ملی-مذهبی و فرهنگ ایرانی و فرهنگ باستان و غیره و غیره صرفأ و صرفأ وابسته به آنچه از آینه منعکس می شده بوده و نه هیچ چیز دیگر.
"اينها فقط نامهائي است كه شما و پدرانتان بر آنها گذاشته ‏ايد (نامهائي بي محتوا و اسمهائي است بيمسمي چون روحانیون و آخوند های متحجّر و ملی-مذهبی و آیت الله و مرجع تقلید و غیره و غیره!!!!) و هرگز خداوند دليل و حجتي بر آن نازل نكرده، آنان فقط از گمانهاي بي اساس و هواي نفس ‍ پيروي مي‏كنند در حالي كه هدايت از سوي پروردگارشان براي آنها آمده است." (آواتار حق و حقیقت در بلاگ قرآن ۵۳:۲۳)