روح ابن مُلجم شاد


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
17-Jun-2011
 

حالا که گند کار حسابی در آمده و ماله کشی " اصلاح طلبان حکومتی " بیهوده؛ چپ و راست انواع پوزش نامه صادر میشه، اینجا و اینجا

ولیکن پوزشخواهی " اصلاح طلبان " هم در راستۀ نجات نظام پر برکت است.

برای نمونه نگاه کنید به این یکی؛ "پدر، مادر، ما باز هم متهمیم ! "

آقای سید مصطفی تاجزاده با شهامتی قابل تقدیر به برخی از جنایات انکار ناپذیر نظامی که او کار گزار رده بالای آن بوده اشاره و برای وقوع آنها نوعی عذرخواهی میکند.

ولیکن در نزدیک به پنجاه مرتبه ای که از " امام " سرسلسلۀ این ضیافت توحش، جهل و جنایت؛ روح الله خمینی، نام میبرد، که حداقل آنکه دستور کتبی او برای قتل عام ایرانیان اسیر را جانشین آن وقت وی، منتظری، منتشر کرده؛ چیزی بجز تکریم و تقدس برای گفتن ندارد.

به عبارت دیگر؛ این مانند آن است که در سالروز واقعۀ نوزدهم رمضان، یکی از شیعه های سوگوار برود بالای منبر و با ایراد شرح مبسوطی از خصایل نیکو، منجمله دلیری، رقت قلب و جنت مکان بودن ابن ملجم مرادی، برای قربانی او، علی ابن ابی طالب، زار بزند.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
P_T_B_A

...

by P_T_B_A on

قوم الظالمین٬ قوم الکافرین۰