زن تجاوز پذیر است


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
23-Jun-2011
 

تجاوز گروهی ۱۲ نفره به بانوان در یک مهمانی خانوادگی در باغ خمینی نزدیک اصفهان؛

تجاوز گروهی ۱۳ نفره به یک بانو در گندم زاری در حوالی کاشمر در استان "رضوی " شدۀ خراسان،

تجاوز گروهی ۴ نفره به یک بانوی پزشک در درمانگاهی در دهی در استان گلستان،

واکنش رئیس کل دادگستری استان گلستان با واکنش مسئولین در دو دیگر پروندۀ برملا شده فرق چندانی ندارد که گفته:

"در بعضی جنایات عامل اصلی خود قربانی است."

به عبارت دیگر؛ نتیجۀ منطقی گرفته شده این میشود که وجود و بدن زن، "عامل اصلی " جرم است. بر اساس باور مقدس نهادینه شدۀ وحوش اسلامیست، زن ذاتاً مجرم است.

آیا چاره ای بجز تلاش برای سلب حکمرانی از وحوش اسلامیست؛ باقی مانده است؟

آیا نهضت تداوم نظام پر برکت با بزک "اصلاح" شدۀ جدید را باید همچنان کورکورانه پشتیبانی کرد؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
ComraidsConcubine

Fred, at times I feel sorry for you

by ComraidsConcubine on

 You seem to attract the most violent, bilious, pathological postals around as your fans, on your blogs. ahang1001

زن؟

ahang1001


زن بودن در ایران گناه بزرگیست و تحمل مجازتش یک عمر...

شیرین

 


Maryam Hojjat

Rape is a Pendar e Palid like Pendar Nick on IC

by Maryam Hojjat on

The End of This Barbaric Regime is coming. 


پندارنیک

آی ملت شریف...

پندارنیک


 

 

 

آی ملت شریف...

که این "آقا فرد" نازنین به خاطر شما‌ها فارسی نویس شده، اینو بدونین که
تجاوز به هر شکلی‌ بد هستش. چه ناموسی باشه، چه تجاوز به خونه و کاشانه
مردم باشه، چه اینکه یکی‌ بخواد به حریم امنیت مردم تجاوز بکنه که مثلا
خواسته باشه واسه مبارزه با جمهوری آخوندای فاسد، توی ایستگاه مترو و توی
بانک‌ها و جاهای عمومی‌ بمب گذاری کنه...

آهای مردم شریف و معصوم، از "آقا فرد" بخواین که نظرش رو راجع
"تروریست‌های مجاهد" واسه تون بنویسه...بهش بگین: " اگه جمهوری فاسد آخوندی
بد هستش، تو چرا میخوای ما رو این وسط فدا کنی‌"