مرکزیت رضا پهلوی

Fred
by Fred
25-Jun-2011
 

هر وقتیکه نام پهلوی مطرح میشود؛ چشمتان روز بد نبیند، بعضی هرچه دق دل اندوخته اند به یکباره تخلیه میکنند.

از شما پنهان نباشد که راقم هم به نوعی اینکاره است و با شنیدن نام پهلوی؛ سرچشمۀ بدبختی های جاری در مملکت گل و بلبل برایش تداعی میشود.

البته که قضاوت پس از واقعه بسیار آسان است؛ ولیکن انصاف حکم میکند که بر خلاف حاکمان کنونی، در ایران و ایرانی دوستی آن شاه مغفور کوچکترین تردیدی روا نداشت.

این صغرا کبرا چیده شد برای این عرض مختصر:

در راستۀ رها سازی ایران از نحوست نظام پر برکت از طریق جمع و جور و یک کاسه کردن توان ایرانیان آواره در هفت گوشۀ جهان با هزار و یک ایدۀ مختلف، بسیاری از فقدان مرکز ثقل همه پذیر دادشان به هواست.

در عین حال؛ در صدر اشخاص و گروه هایی که بی درنگ توسط " شورای نگهبان " پنهان شده در ضمایر، رد صلاحیت میشوند، رضا پهلوی است.

سئوال:

آیا زمان آن نرسیده که بدون پیشداوری به گفتار گوش داد و به کردار ایمان آورد؟

آیا همچنان باید کردار " اصلاح طلبان " حکومتی را نادیده گرفت و به گفتار آنها ایمان داشت؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Mash Ghasem

.اسلام زده ها حتا از انسان های غارنشین پس مانده ترند.

Mash Ghasem


نامه وبلاگ نویس زندانی محمدرضا پورشجری به دخترش میترا

میتراجان یادت باشد من یک فرد نیستم ،یک فکرم.من یک شخص نیستم بلکه یک اندیشه ام.

نام من ودیگر زندانیان سیاسی اینجا نیز چون مبارزاتی که جاودان شدند
هرگاه یادی از رژیم اسلامی در تاریخ به میان آید،دوباره زنده
خواهدشد.معنی(زنده یاد) که درباره درگذشتگان میگویند دقیقا همین است پس تو
سرت را بالا بگیر ودرمقال اطرافان واسلامزده های عقب مانده واُمُل وبیمار
محکم بایست و بی سوادی آنان را گوشزدشان بکن.حتا تحقیرشان کن از بابت جهل
وخرافه ای که بیمارشان کرده است
.اسلامزده هایی که در پیرامونت می بینی حتا
از انسان های غارنشینی که بردیواره های غار آثار هنری خلق میکردند پس مانده
ترند
.


Demo

السلام علیک یاایهاالجاهلون!

Demo


Only a Divaneh could claim such as : "You may have in the past deceived a few under aged or uneducated people with this invented BS, but it will not help you here

!!A few = About 1.3 billion people worldwide 

!!Such a waste of time spending for a Divaneh

چون گشتی با حقیقت بیگانه
نام خود نهی گربه کور دیوانه


oktaby

بسم الله المفتخرون

oktaby


اینهمه سوره و آیه و ک...شعر منو یاده سوره مبارک و پر مفهوم توپ قلقلی انداخت //www.youtube.com/watch?v=tDCh۵K۵MswQ

 

Oktaby


divaneh

So we have to cut the burglar's hand

by divaneh on

So after all your diversionary tactics about social security and all the rest, the burglar hand has to be amputated. What a great religion. And please, don’t bring the brain into it, Islam has its name on it and asks for submission to the will of god as expressed in the book.

The other one I have already answered. You may have in the past deceived a few under aged or uneducated people with this invented BS, but it will not help you here. Don't waste your time trying to defend the tribal rules of the 1500 years ago. Enter the new world.


divaneh

با این ماله کشی ها به جایی نمی رسی

divaneh


چقدر مغلطه میکنی؟ بیا این هم تمام آیه. چقدر از آن تفسیرهایی که کردی در این آیه هست؟ این که نمی شود که تو هی از خودت در بیاوری و ماله کشی کنی.

و زنان طلاق داده باید به مدت سه پاکی درنگ کنند و برای آنان روا نیست که اگر به خداوند و روز بازپسین ایمان دارند، آنچه خداوند در رحمهایشان آفریده است پنهان دارند و شوهرانشان اگر قصد اصلاح دارند در این مدت سزاروارتر به بازگرداندن آنها هستند و زنان را بر مردان حقی است در حد عرفّ همچنانکه مردان را بر زنان، و مردان را بر آنان برتری است، و خداوند عزیز و حکیم است. (2-228(

این هم یکی دیگر


مردان باید بر زنان مسلط باشند چرا که خداوند بعضی از انسانها را بر بعضی دیگر برتری بخشیده است، و نیز از آن روی که مردان از اموال خویش خرج می کنند. زنان شایسته آنانند که مطیع و به حفظ الهی در نهان خویشتندار هستند؛ و زنانی را که از نافرمانیشان بیم دارید باید نصیحتشان کنید و در خوابگاهها از آنان دوری کنید و آنان را بزنید. آنگاه اگر از شما اطاعت کردند، دیگر به زیان آنها بهانه جویی نکنید، خداوند بلند مرتبۀ بزرگوار است. (سوره نسا 4-34 .)

خوب است که این آیه را سوسن خانم هم که مسلمان معتقد است بخواند و بداند که باید اطاعت کند و اگر نکرد کتک بخورد. حق شهادت و ارث و غیره هم پیشکش.

این هم آیه 5 سوره توبه به همراه آیۀ قبل:

مگر آن مشرکانی که با آنان پیمان بسته اید و با شما هیچگونه نابکاری نکرده اند و کسی را در برابر شما یاری نداد ه اند، پس پیمان ایشان را تا پایان مدتشان به سر برید، که خداوند پرهیزگاران را دوست دارد.

پس چون ماههای حرام بسر آمد، مشرکان را هر جا که یافتید بکشید و به اسارت بگیریدشان و محاصره شان کنید و همه جا در کمینشان بنشینید، ولی اگر از کفر توبه کردند و نماز بر پا داشتند و ذکات پرداختند آزادشان بگذارید که خداوند غفور و رحیم است (سوره توبه 9-  4 & 5(

دوباره از آن مغلطه های شما در این آیات خبری نیست. بسیار صریح و روشن است و بهتر است که شما آن را تحریف نکنید. در این آیه و آیه های قبلی پس از این که محمد چهار ماه به غیر مسلمانان اجازه می دهد که آن سرزمین را ترک کنند (آیه 2) از آنها اعلام انزجار می کند (آیه 3) و به مومنین می گوید که با آنانی که با آنها پیمان بسته اید و پیمان شکنی نکرده اند، تا پایان آن پیمان حمله نکنید. پس از ماههای حرام (پایان پیمان و پایان چهار ماه فرجه) هر جا که آنها را یافتید به آنها حمله کنید و بکشیدشان.

این ثابت شده است که محمد سیاستمدار و سردار جنگی بسیار خوبی بود هر چند که خود نمی جنگید و عقب می ایستاد. تاریخ اسلام نشان می دهد که او با یک قبیله پیمان می بست و به قبیله دیگری حمله می کرد و سپس به قبیله هم پیمان حمله می کرد. در این آیات این الله است که به او و مومنین می گوید که بعد از انقضای مدت پیمان به آن قبایل حمله کنید و آنها را بکشید.

 حال شما هی ماست بمال. دینی را به ارث برده ای و بدان تعصب داری. از من بپرسید بعضی بیماریها مانند مرض قند و صرع و غیره هم ارثی هستند اما چیزهای خوبی نیستند.   


Demo

The Divaneh Cat's Lies, Part 2

by Demo on

Surah Al-Baqareh 2 Verse 191: Open the only eye you have, MEOW. This verse begins with an 'And' in front of it. It is therefore the continuation of Verse 190 which says: "AND FIGHT in God's cause against those who wage war against you, but do not commit aggression - for, verily, God does not love agressors." The injunction "slay them wherever you may come upon them" is valid only within the context of hostilities already in progress, on the understanding that "those who wage war against you" are the aggressors or oppressors.

Surah The Repast 5, Verse 38: The extreme severity of this Quranic punishment can be understood only if one bears in mind the fundamental principle of Quranic Law that no duty (taklif) is ever imposed on man without his being granted a corresponding right (hagh); and the term"duty" also comprises, in this context, liability to punishment. Every citizen is entitled to share in the community's economic resources and, thus, to the enjoyment of social security. It is against the background of this social security scheme envisaged by Quran that it imposes the severe sentence of hand-cutting as a deterrent punishment for rubbery. In a community or state which neglects or is unable to provide complete social security for its members, the temptation to enrich oneself by illegal means often becomes irressistable - and, consequently, theft cannot and should not be punished as severely as it should be punished in a state in which social security is a reality in the full sense of the word. GOD after all has granted brains to humans at their disposals when making decisions, hasn't he??

PS: Cats all have 9 lives & little brains. But the Divaneh Cat of Single Eye has many many lies to tell & has only one life to live! 

 


Demo

The Last Cat's Cherishment; A Rebuttal (1)

by Demo on

Surah Al-Baqrah 2, Verse 228: This is a long Verse, Your Honor. The Cat's picked part" ........;but, in accordance with justice, the rights of wives are equal to the [husbands'] rights with regard to them, although men have precendence over them [only in the divorce respect discussed here]...." Must read the whole Verse here, Your Honor, to reject the Cat's fishy argument. This is one of the most civilized injunction expressed in the Book as a divorced wife has the right to refuse a resumption of marital relations even if the husband expresses, before the expiry of the waiting-period, his willingness to have the provisional divorce rescind; but the husband who is responsible for the maintenance of the family, the first option to rescind a provisional divorce rests with him.

Surah Al-Tawbah 9, Verse 5: This vese must be read this verse in conjunction with the two preceding verses, as well as with 2:190-194. This verse relates to warfare already in progress with people who have become guilty of breach of treaty obligations & of aggression. "Do everything that may be necessary and advisable in warfare." The term marsad dennotes "any place from which it is possible to preceive the enemy and to observe his movements."

PS: Asking Your Majesty for a short recess to continue with the remaining 2 Verses afterwards. 

 


divaneh

معلوم شد اسلام را نمی شناسی دمو

divaneh


از این جوابهایی که مرقوم فرمودید معلوم شد که جنابعالی اسلام را نمی شناسید. یک فلسفه ای برای خودت داری و اسمش را گذاشته ای اسلام. می توانستی اسمش را هر چیز دیگری هم که دلت می خواست بگذاری و فرقی نمی کرد. اما در اسلام واقعی:

زن و مرد برابر نیستند و اگر چند زنی و توی سر زن زدن در جوامع اسلامی دلیل کافی نیست، همان خالق در قرآن می فرماید:

و زنان را بر مردان حقی است در حد عرفّ همچنانکه مردان را بر زنان، و مردان را بر آنان برتری است، و خداوند عزیز و حکیم است. (سورۀ بقره 2-228(

به کافران باید اسلام عرضه کرد و اگر ایمان نیاوردند باید آنها را کشت

مشرکان را هر جا که یافتید بکشید و به اسارت بگیریدشان و محاصره شان کنید و همه جا در کمینشان بنشینید، ولی اگر از کفر توبه کردند و نماز بر پا داشتند و ذکات پرداختند آزادشان بگذارید که خداوند غفور و رحیم است.  (سورۀ توبه 9-5(

یهودیان و مسیحیان باید با خواری جزیه بپردازند 

با اهل کتابی که به خداوند و روز بازپسین ایمان ندارند و حرام داشتۀ خدا و پیامبرش را حرام نمی گیرند و دین حق نمی ورزند کارزار کنید تا به دست خویش و خاکسارانه جزیه بپردازند. (سورۀ بقره 2-191(

در قرآن فرموده اند که باید دست دزد را برید.

و دستان مرد و زن دزد را به کیفر کاری که کرده اند ببرید که عقوبتی الهی است و خداوند عزیز و حکیم است. (سورۀ مائده 5-38(

اول  بفرمایید اسلام را بشناسید بعد بروید روی منبر. بر خلاف آنچه رستم گفت این کتاب تنها افسانه نیست، کتاب قتل و غارت و تفوق جویی است. 

 

 

 


RostamZ

My feedback

by RostamZ on

You absolutely don't need Quran and/or any other holy book to be moral and just. All you have to do is look at the judicial system in the western world. So, please don't consider Quran absolute truth which it is not. In my opinion it is a fairly tale just like new and old testements. 


پندارنیک

Well, well, well..........a bit coded though...

by پندارنیک on

As a traditionalist, who is enslaved by ceaseless sense of nostalgia and  constantly craves for the revival of the "good old days", I'm closely watching the company of "goh" and "Reza"...........One more reference I need to see, before I jump and hug an old-timer..........I have stories to tell............


Maryam Hojjat

Piyalechi, You are Right

by Maryam Hojjat on

Our best Choice Is RP & your reasons are well explained.


Soosan Khanoom

Dear Demo

by Soosan Khanoom on

We all need some words of conscious which can only be spoken from within and can be heard from within .... if he is a war advocate then he is not listening to himself ....  

but I do not think so he is a war advocate .... I even thought he is against it but I may be wrong because I have not read all his posts .... 

back to my suggestion ..... could you please start a new blog ?  


Demo

Imagine Twice Daily!

by Demo on

Let's just close our eyes 2 times a day for only one minute each & imagine the NATO soldiers walking in the streets of Tehran! Similar is what has been happening in the streets cities of our neighboring counties for the past 10 years & that is what this blogger is now advocating for us. The only means of going against him is the words of GOD in Quran. Let's leave the ultimate judgement to him. Shall we?


Soosan Khanoom

Dear Demo

by Soosan Khanoom on

You are mentioning many good points and at the same time your choice of verses are appreciated but the thing is almost none of those belong here in Fred's blog .....  Can you start a separate blog and discuss your views on certain verses... I would love it and I will make sure to participate but leave Fred alone.... let him write whatever he wants ..... some are actually quite understandable .... I have forwarded a few of things he mentioned to my friends in Iran ..... for example the story of the horses in Sari and some other stuff ......  I am actually grateful to him to bring these things to our attention. These things may look like a minor event in IRI but it exactly shows to everyone that how stupid and retarded IRI is.....

I do not appreciate the fact that he targets Islam in general .... I am a muslim and i am not Vahshee or anything that he or many here are suggesting but again I have a choice to read his stuff or just skip it ..... 

I read some and skip some ....... I accept the one which is truthful and I reject the false statements ..... we are all adult here and we are able to choose whatever we wish to read ..... or not to read ...

again please accept my suggestion and start a blog based on your understanding of Quran ....

by the way there is no death penalty in Quran for a Mortad  ..... a person is free to choose a religion including Islam or reject it and choose other things ...... the death penalty in this case just  like stoning has no Quranic back up and it is basically bull shit ....  


Demo

One Answer

by Demo on

Human beings simply 'conjecture' for their claim of knowing 'something!' They know absolutely positively 'nothing!' Quran says we are all equally created from a drop of liquid in our mother wombs & after a transitoy short stay on earth will return to face 'Our Creator' with our deeds where our hands, mouth, & our feet will bear witness to what we did on that 'stay.' Unimaginable even for the incediable giant 'Rostam Zal!' & for the King of the Kings 'The Forgiven (by Fred) Mohammed Reza Pahlavi!' Isn't it?


Tavana

Hang Over!

by Tavana on

Piyalechi,

You sure are going to have a hang over in the morning! Stop 'noushing' too much! It is bad for your health as you have already lost your 'reality touch' like Fred himself/herself!


RostamZ

One question

by RostamZ on

What does Quran can teach me that I don't already know? Tell me one thing that I can learn from any holy book.


Demo

تبلیغ اسلام؟؟؟

Demo


همچنان که دو تا اثر انگشت در میان ۷ بیلیون جمعیت کره
زمین نمی توان پیدا کرد که یکی باشند برداشت از خواندن نوشته های کوتاه در این سایت هم از نظر دو خواننده شاید هرگز یکجور نباشد. کدام تبلیغ اسلام؟؟
اسلام بر طبق قرآن یک ایده لوژی و سیستم حکومتی نیست. بلکه تسلیم شدن قلب به حقیقت و عدالت و مساوات الهی و پاک کردن وجود از زشتیها و خدعه و فریب وکثافات است. هر کسی مسئول اعمال خود و احدی در مورد عمل دیگری مورد مواخذه قرار نمی گیرد. قرآن را باید بدون تعصب و
دوری از کینه و نفرت به  عرب خواند و خواند و در هر آیه آن تفکر کرد و
خسته نشد.  قرآن احتیاج به تفسیر ندارد و اگر عرب جاهل بیابان نشین در ۱۵۰۰ سال پیش آنرا فهمید دیگر تفسیر یعنی چه؟ این سایت کلاس درس قرآن نیست که بتوان سوال و جواب نمود. ولی این آری و نه مورد درخواست کننده محترم آن و با عرض معذرت برای هر گونه رعایت ننمودن حرمت قلم در گذشته. با تقاضای مغفرت ازپروردگار عالم برای خود و همه هموطنان عزیز در این سایت ودر تمام دنیا.
آری در برابر خالق و نه از نظر خلقت - تجسس و پرسش در مورد دین
دیگری بشدت در قرآن مقبوح است. بی دینی هم خود یک دین
است - کافر درقرآن کسی است که حقیقت را واژگون جلوه میدهد. کیفر کافر فقط و فقط در جنگ مرگ است - جزیه به معنی مالیات را بایدهمه بدهند - نه


Piyalechi

It's Usually A Choice Between Bad and Worse

by Piyalechi on

But not this time.

Reza hasn't had a chance to be bad yet, while all the assholes of the Islamic Republic who have ruled Iran, are ruling Iran, or want to rule again have been bad and done very badly. 

Besides ruining Iran's national image, chances for perosperity, and world standing, they have brought Iran to the brink of a devastating war where the fancy tactical nukes will get their real battlefield use.

I promise you, Reza is the best choice of what we have now, as a leader.

Sure, he is not perfect and will never be, but even if he turns out to be a dictator too, he won't be worse than his dad.

His dad being a dictator and all, there's no doubt in anyones mind now that he was an Iran-Parast.

If he was alive now, I wouldn't be alone in telling him that "Maa o jad o abaademoon GOH khordim aleyhet enghelaab kardim, Jaan e harki ke doost daari bargard."

But he isn't here anymore.

He left his beloved land with teary eyes and we have been ever since experiencing the terrible Karma of those tears we got out of him who genuinely meant us well and wanted to be our good king.

It's all good though. Reza is still with us and I hope we don't lose him either. 

He was raised and trained to be an Iranian King. let's have him as our King and let's regain our dignity and perosperity.

Noush... 


divaneh

چرا جواب مرا ندادی دمو؟

divaneh


از شما در بلاگی دیگر سوال کردم که آیا در این اسلامی که آن را بلا وقفه تبلیغ میکنی و به قول خودت با اسلام منحرف آخوندها فرق می کند، زن و مرد برابر هستند یا نه؟ آیا مسلمان می تواند از دین خودش برگردد یا نه؟ آیا سزای کافرانی که ایمان نمی آورند مرگ است یا نه؟ آیا یهودی و مسیحی باید جزیه بدهند یا نه؟ آیا شلاق زدن و دست و سر و پا بریدن جزو مجازات هست یا نه؟

یک آره یا نه گفتن که دیگر این همه ناز کردن ندارد. به جای این که جواب ما را بدهی در رفته ای آمده ای اینجا دوباره آیه های بی ربط می آوری. این که نمی شود که تو هی بدوی اینجا و آنجا و شعار یا مفت بدهی. سوال مردم را هم جواب بده تا ببینند این اسلام تو محتوایش چیست.   


Roozbeh_Gilani

آهای ملت ایران!

Roozbeh_Gilani


اصلا گور پدر رجوی و پهلوی و طرفداران پیر و پاتالشن!

این مزدور بی‌ وطن، با "پندار پلید"، آخر امری با دیدن شعر‌های "مرگ بر دیکتاتور" شما، بر ضدّ ارباب دزد و آدمکشش، علی‌ خامنه‌ای،  داره از غصّه دق میکنه. این مزدور بی‌ وطن با پول شما و در استخدام وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی،  در فرنگ نشسته آرزوش اینه که شما هموطنان شریف قربانی بشوید سر یک جنگ اتمی‌ بین آدمکشان دزد و فاسد جمهوری اسلامی  و اسرائیل یا آمریکا ، بر سر یک مشت جانی تروریست فلسطینی. همون فلسطینی های که در استخدام صدام حسین ، به ناموس و خاک پاک ما در خوزستان و غیره تجاوز کردند، درست همون کاری که امروز دارند در اوین، و کهریزک بر سر فرزندان رشید و دلیر شما میآورند.

استقلال، آزادی، جمهوریه ایرانی‌

سرنگون باد رژیم منفور اسلامی. 


پندارنیک

آهای ملت ایران

پندارنیک


 

 

 

هشیار باشید. مبادا بی‌ لیاقتی، ندانم کاری‌ها و جنایات جمهوری
آخوندی شما هارو تا اون حد درمونده و گیج و ویج کرده باشه که بخواین دوباره
توی دام همونایی بیفتین که بانی‌ اصلی‌ و مسئول واقعی‌ این آشفته بازار
خون آلود هستن. آهای ملت....رضا پهلوی برای برگردوندن خانواده خودش به اون
بخور بخور و بگیر و ببند زمان باباش حاضره با هرکسی از جمله رجوی‌ها مذاکره
و معامله کنه....حواستون جمع باشه....خانواده پهلوی بازیچهٔ دست آمریکا و
دوستان اسرائیلی هستش........همون آمریکا و اسرائیلی که زندان اوین رو واسه
آزادیخواه‌های زمان شاه ساختند که حالا این آخوندای پدر سوخته دارن مردمو
توش میکشن....

آهای جوونا

اشتباه نابخشودنی نسل من رو تکرار نکنین که فکر میکردیم :" اینا برن، هر
کی‌ بیاد نمی‌تونه از اینا بد تر باشه". نسل امروزی و جوان ایرون این
لیاقت رو داره که دور تسلسل منحوس انقلاب، دیکتاتوری، انقلاب رو با توسل به
شیوه‌های اصلاحات بنیادی و بدون دخالت بیگانگان بدخواه، یکبار برای همیشه
در هم بشکونه....زنده باد ایران ما...

 

 


Demo

شاه مغفور؟؟؟

Demo


این بلند گوی <حزب شیطان> که دیگری را <خدایگان> و <وحشی> و <حاجی> و غیره مینامد حال خود <خدا> گشته و بصورت مقام <معظم> مغفرتچی و عذابچی در آمده و مغفرت و مجازات برای مردگان در گور تعیین می کند!!! سئوال:
آیا لیلا و غلامرضا پهلوی با خودکشی کردنشان مغفورند و یا معذب؟
آیا رفتار و کردار آن دو رفته وبیماری روانی عمه شان <اشرف> نشانه های بارزی از تزلزل  کلی این فراریان از مملکت نیست؟
"شيطان بر آنها چيره شده و ياد خدا را از خاطر آنها برده است، آنها حزب شيطانند بدانيد حزب شيطان زيانكارانند." (قزآن مجید ۵۸:۱۹)


پندارنیک

یا الله، یا الله، یا الله

پندارنیک


 

 

 

من نمیدونم توی کنیسه چه جوریه، اما توی مسجد یکی‌ میره اول جا
میگیره...منم امروز میخوام مثل مسجدش کنم که مبادا مثل دیروز به بهانه عوض
کردن تیتر و دستکاری بیرونم کنی.......اینجا واسه من محفوظ باشه، هروخ فیچر
شدی، میام راجع به مرکز ثقل شازده با هم دیگه فیزیک می‌خونیم...