اونکاره ها

Fred
by Fred
25-Jun-2011
 

نظر به اینکه بعضی وقتها طاس؛ زلفعلی است و نابینا، عین الله، نظام پر برکت تروریست و تروریست پرور هم که از بدو تأسیس اونکاره بوده، اکنون میزبان " نخستین کنفرانس بین المللی ائتلاف جهانی علیه تروریسم برای صلح عادلانه " است.

البته در اینچنین کنفرانس به میزبانی این نظام اونکاره؛ رئیس جمهور سودان، عمر البشیر هم باید تشریف داشته باشند.

به عنوان یادآوری، در روز ۴ مارس ۲۰۰۸ دادگاه بین المللی لاهه، حکم بازداشت حاجی عمر البشیر را به اتهام"‌ ارتکاب جرائم ضد انسانی و جنایات جنگی در دارفور " صادر کرد .

سخنان بامزۀ خدایگان امام علی آقا رهبر درمورد سرچشمۀ تروریسم در جهان و حرفهای سوگلی از چشم افتاده اش؛ احمدی نژاد، راجع به هالوکاست و " ماجرای دروغین یازده سپتامبر" هم حتماً بر اعتبار این کنفرانس خواهد افزود

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Faramarz

رئیس جمهور پشگلستان و نخست وزیر خشتکستان!

Faramarz


بسیار جلسه مهمیه چون تمام سیاستمداران برجسته دنیا جمع شدن!


Maryam Hojjat

Rideculous Is IRR/IRI Propaganda

by Maryam Hojjat on

All are Lies & deciets.


Khers

عجب کنفرانسی!!

Khers


یک مشت گوساله مفت خور از عراق و فلسطین و جنوب لبنان جمع کردن آوردن تو ایران برای چلو کباب مجانی‌ و اسمش رو گذاشتند "کنفرانس".  عکساشون رو نگاه کنید و بخندید. :-)  


پندارنیک

طاس؛ زلفعلی است و نابینا، عین الله

پندارنیک


 

 

 

و خاخام فرد، غمخوار ملت!