لوث کردن حربۀ اعتصاب غذا


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
27-Jun-2011
 

خوشبختانه آن عده از اسرای نظام پر برکت که در اعتراض به قتل دو اسیر دیگر، هاله سحابی و هدی صابر، بدست مأمورین رسمی دست به اعتصاب غذا زده بودند، اعتصاب خود را شکستند.

در سی و دو سال عمرش؛ نظام پر برکت با افتخار چشم از حدقه در می آورد؛ سنگسار و دست قطع میکند ، در ملا عام شلاق میزند و به دار میکشد، به مرد و زن و کودک تجاوز جنسی میکند. هزاران اسیر ایرانی در زمان نخست وزیری رهبر " اصلاح طلبان " حکومتی، میر حسین موسوی، بدست مسئولین دولت او بقتل رسیدند.

بنا براین؛ نظام پر برکت در سی و دو سال گذشته ثابت کرده که برای جان و حقوق بشر ایرانیان پشیزی ارزش قائل نیست؛ با در نظر گرفتن این واقعیت:

آیا اعتصاب غذایی که جز شکستن آن نتیجۀ معقول دیگری نمیتوان توقع داشت؛ به لوث کردن و بی معنی کردن آن نمی انجامد؟

آیا زجر و درد خود کشی تدریجی که اسرای اعتصاب غذا کرده تحمل می کنند؛ به انشاء های دبیرستانی و بیانیه و فراخوان های متعدد بی نتیجه می ارزد؟

آیا مؤثرتر آن نمیباشد که هواداران آنان در جوامع آزاد که ایندست از خود گذشتگی ها معنا دارد و تأثیر، دست به اعتصاب غذا بزنند؟

سخن نو آر که نو را حلاوتى است دگر

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
divaneh

Hunger strike was for money

by divaneh on

Shamelessness does not describe Demo. According to him political prisoners in Evin (that he calls restroom) enjoy Sauna and Jacuzzi and went on hunger strike for money. This is what pure Islam naab Mohammadi can do to you. It takes away shame and honour and strips you of any self respect.

Soosan Khanoom recently asked this worthless windbag to write blogs about Quran, and I agree that a savage is the best person to teach the savages book.


Demo

لوث کردن لالائی!

Demo


گر کسی چون لالائی از سخن نو بسراید
بهتر آن نیست که خود اول از تکرار بدر آید؟
همانطوری که انتظار میرفت اعتصاب غذای این نازک دلان و حرف شنوایان سبز رنگ  به اصطلاح <اصلاح طلب> همچون جنبش شان بقهرقرا رفت و به هوای جایزه های ۵۰۰ هزاردلاری و یک میلیون دلاری که دیگر سبز پوشان چون اکبر گنجی و شیرین عبادی دریافت کرده اند آقایان به داخل سلولهای مجهز به جاکوزی و حمام سونای خود برگشتند! این بلاگ نویس هم که در ته دل آرزوی بمب ریختن بر سر مردم را دارد و تا ۵ دقیقه قبل به <اصلاح طلبان> لعنت میفرستادحال حرفهای خیلی خیلی با مزه در مورد اعتصاب غذای <هواداران> این دوازده <اصلاح طلب> را در خارج از استراحتگاهشان میزند! آخر دو دوزگی و خدعه و فریب تا کی؟
آن زمان که دست این و آن رو شود
حق در آید و باطل نابود ودربدر شود


پندارنیک

Of hunger strikes

by پندارنیک on

 

 

 

آخ من نمیرم و ببینم که رضا جون و مریم جون خودشونو جلوی در
سازمان ملل به زنجیر بسته باشن واسه اعتصاب غذا...که شهبانو جونشون هی‌ هوار
بزنه : "آهای مردم جامعه آزاد، حالا گرسنگی کشیدن بچه‌ام هیچی‌، من میترسم
این زنیکه زنجیری پسرمو به آتش بکشه"....بعدش چن قدم اونور تر، ستار
بخونه:" شازده خانم به کلبه من خوش آمدین........."

از این جوریا...