معیار ایراندوستی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
28-Jun-2011
 

احتماً افتتاح اخیر پالایشگاه توسط سوگلی از چشم افتاده را بخاطر دارید که دکمه شروع زدن همان و ترکیدن و آتشسوزی همان.

و لابد سخنرانی سوگلی از چشم افتاده را هم بیاد دارید که در همان پالایشگاه به بقیه کشورها پیشنهاد ارائۀ کمک های اقتصادی، فنی و تجهیزاتی میداد.

حالا بخشی از مصاحبه سيد عماد حسينی "سخنگوی كميسيون انرژی مجلس" را بخوانید که گفت:

"برخی مشكلات در زمينه كندبودن پيشرفت كار در پارس جنوبی به پيمانكاران چينی برمي‌گردد چرا كه به نظر می‌رسد اين پيمانكاران توان ادامه مسير را نداشته باشند.

با توجه به تحريم‌های بين‌المللی كه عليه ايران وجود دارد، ما نمی‌توانيم متخصص يا پيمانكار از ديگر شركت‌های كشورهای دنيا براي كار كردن روی پروژه پارس جنوبی به ايران دعوت كنيم و به همين دليل مشكلاتی در اين زمينه وجود دارد و ما مجبور به استفاده از پيمانكاران چينی هستيم. "

به عبارت دیگر؛ آنهمه کُرکُری خواندن و ادعاهای خودکفایی و آمادگی ارائه کمک های اقتصادی و فنی به دیگر کشورها دروغ محض است و کار به اتکا به فن آوری عهد دقیانوسی چینی ها رسیده.

سئوال:

آیا زمان آن نرسیده که پیش از تحکیم بقای نظام پر برکت بوسیلۀ سلاح هسته ای، معیار ایران و ایراندوستی از حفظ وضع اسف بار سی و دوسالۀ موجود در لفاف " اصلاحات تدریجی " نظام اصلاح ناپذیر؛ به رهایی از طریق پشتیبانی از تحریم نفت تغییر داده شود؟

تبریک

پ.ن. ماست خور و شیشۀ عمر نظام پر برکت نفت است و با تحریم آن، فاتحه و بای بای.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Maryam Hojjat

Yes, It is about Time to Sunction Irainan OIL

by Maryam Hojjat on

Great Fred.  Continue to Write and Make Demo & Pendar Palid miserable. 


Roozbeh_Gilani

شیشۀ عمر نظام پر برکت نفت است

Roozbeh_Gilani


Fred, leave the islamist regime's oil income out of it! Iran's oil income has been  not only providing a luxury life style for khamenei and hassan nassrullah, but also augmenting the generous welfare funds (courtesy of English/canadian hard working tax payers) of lots of elderly or just lazy, west residing Iranian "unknown soldiers of imam", cyber brigade.

talking of which, where are your buddy pidal nik and his chubby, craaaaaazy side kick today?

:)

"Personal business must yield to collective interest."


Demo

رویای شتری !

Demo


<بای بای> به نظام = سلام به <بی بی>
و شتر همچنان مانده در رویای پنبه دانه!