چرا اسرائیل میتونه؛ ما نَه


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
30-Jun-2011
 

در واکنش به اعتراضات جهان آزاد و کشورهای عربی به برنامه تسلیحات هسته ای و موشک های تهاجمی دور برد نظام پر برکت که ایران و ایرانی را در معرض جنگ قرار داده؛ یکی ا ز پاسخهای محبوب دل اسلامیست ها/یهودستیزان هار و چپولان دست آموز همفکر آنان این میباشد، چرا اسرائیل آری و ما نه.

البته در نگاهی سطحی؛ منطق قوی است، چرا یکی آری و دیگری خیر. ولی میشود این موضوع را از زوایای دیگری هم مورد پرسش قرار داد. مثلا:

چرا اسرائیل برای حقوق بشری شهروندان خود منجمله مسلمان و یهودی از همه چیز بیشتر ارزش قائل است و به آنها تجاوز جنسی، شلاق و در ملاء عام اعدام نمیکند؛ ولی نظام پر برکت نَه؟

چرا تلاش و نگرانی اسرائیل پاسداری از امنیت، آسایش و منافع همۀ شهروندان خود منجمله مسلمان و یهودی است؛ ولی تلاش و نگرانی نظام پر برکت معطوف پاسداری از دار ودستۀ اسد، تروریستهای حماس و حزب الله است و برای ایرانیان، نَه؟

چرا اسرائیل برای رأی همۀ شهروندان خود منجمله مسلمان و یهودی ارزش قائل است؛ ولی نظام پر برکت نَه؟

هر گاه اسلامیست ها/یهودستیزان هار و چپولان دست آموز همفکر آنان پاسخهای قانع کننده ای برای این چند پرسش و ده ها دیگر از ایندست داشتند؛ آنگاه منطقاً میتوانند در مورد تسلیحات هسته ای و موشک های تهاجمی دور برد نظام پر برکت بپرسند که چرا اسرائیل آری و ما نَه.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Mash Ghasem

Demo, was the censured koran scene, before or after

by Mash Ghasem on

this part?

Fiddler on the roof - If I were a rich man (with subtitles)

//www.youtube.com/watch?v=RBHZFYpQ6nc

Elucidate please, cheers


Roozbeh_Gilani

پندار خانوم/اختر نیک‌:

Roozbeh_Gilani


 

زنیکه، چند دفع بهت بگم خودتو قاطی‌ این مسائل تخمی (ببخشید هسته‌ی) رهبر جونت نکن این آخر عمری به خاطر چندر غاز از وزارت اطلاعات؟ برو دهنتو با صابون بشور زنیکه، خجالت هم خوب چیزیه ها!


mahmoudg

Israel can

by mahmoudg on

because Israel is a democracy and it is responsible.  The people are in control and not one nut job.  On the contrary the Islamic Rapist Republic are all ex-jailed thugs of one kind or another, I mean look at the head Rapist Khamenie, himself, spent time in jail.  So his phsycology is one that he desires to kill, maime and rape.  Couple that with the teachings of Islam and the Quran and you got a recipe for holaucost, if the bomb falls into the hands of these thugs.


Demo

ویولن زن روی بام!

Demo


صدای بوق  ناگهان بقدری بلند گشت که همه را از خواب پرانده و بناگاه خاطره یکی از شاهکارهای (شاهکار و نه کار شاه!) جاودان سینما یعنی ویولن زن روی  بام را بیاد آورد. چه ربطی دارد؟ درسی برای همه سرسختان و متعصبان هر گونه تفکر و عملکرد. اولأ که <اسلامیست>  بی معنی است و سا خته و پر داخته متجاوز گران و جنایتکارانی چون بوش و شرکاست. مسلمانی که دشمن یهود ی باشد اصلأ قرآن را نخوانده و پیروی چشم و گوش بسته دیگران است. آن ویلون زن یهود  نشان داد که به ساز گذشتگان نوازیدن همواره ممکن نیست و <منطق> و <عقل> خود را در مقابله با مرجعان و عالمان  و معظمان زمان خود بکار میبرد. شاید که صحنه هایی ازفیلم که او رادر حال مطالعه قر آن نشان میداد سانسور شده بود؟؟
"و بدين‏سان پيش از تو در هيچ آبادى، هشداردهنده‏ اى نفرستاديم مگر آنكه ناز پروردگانش گفتند ما پدرانمان را بر شيوه‏اى يافته‏ ايم، و ما در پى آنان دنباله روانيم‏. بگو حتى اگر براى شما راهنماتر از آنچه پدرانتان را پيرو آن يافتيد، بياورم؟ (رهنمودهای ابدی - سوره ۴۳ آیه های ۲۳ و ۲۴)
با آروزی فردایی بهتر


iamfine

From Iran

by iamfine on

Now I am convinced that not all Jews are in favour of the current Israeli policy in the middle east. The young man in the video was  simply expressing his view.


پندارنیک

Why can Israel blah, blah....but we can't blah, blah

by پندارنیک on

The boy didn't live long enough for the ansewer to be

delivered by special courier.

 


Fred

بوق یهود ستیزی

Fred


از قرار  اسلامیست های نازنازی به روی خودشان نمی آورند که چه سئوالاتی در مورد نظام پر برکت در بلاگ مطرح شده و هی تو همون بوق همیشگی یهود ستیزیشون فوت میکنند. فوت بفرمایید!


from Iran

حق شهروندان یهودی در اسرائیل

from Iran


نادانی از نبود پژوهش است نه اعتقاد یا ملیت. به فیلم زیر نگاه کنید و بدانید چرا اسرائیل آره و ایران نه. //www.youtube.com/watch?v=zDjbTR8Br_w&feature...

Maryam Hojjat

IRR/IRI is an Uncivilized toward IRANIANs & Israelies but

by Maryam Hojjat on

but Israeli Government is Civilized and trusted.  That is Why


Demo

منطق قوی

Demo


تبریک و صد تبریک به فصاحت در قلم و سئوالات منطقی و محکم! فقط یک نکته خیلی باریک فراموش شده، البته غیر عمدی، در این مقایسات بجا و ارزشمند! چرا <رژیم ملکوتی > حاکم بر اسرائیل سرزمینی بنام غزه را که بدور از هر گونه <اشغال> و <تبعیض> و <ظلم وستم> بوده و ساکنین آن <چینی> و <ژاپنی> بوده و نه یهودیند و نه و مسلمان ونه فلسطینی و نه عرب و غیره مدتهاست که مورد محاصره دریایی و اقتصادی خودقرار داده و از حضور خبرنگاران خارجی در کشتی حمل کننده مواد دارویی و غذایی به آن وحشت کبیر دارد؟؟؟؟
//www.nytimes.com/2011/06/27/world/middleeast...
روز و شبتان مبارک