غمزۀ خدایگان علی آقا رهبر


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
05-Jul-2011
 

حتماً فرمایشات ↓ چند روز پیش حاج آقا محمد جواد لاریجانی؛ "دبیر ستاد حقوق بشر قوۀ قضاییه " نظام پر برکت بر لوح خاطر مبارک حک شده است که:

"ما نه دموکرات ترین، تنها دموکراسی در منطقه هستیم ....ما امروز در مجلسمون نماینده کلیمی داریم، نماینده آشوری داریم، نماینده مسیحی داریم، خوب، اینها عین نماینده دیگر رأی میدن. یعنی نماینده کلیمیها یه رأی داره، همونجوریکه ریاست مجلس که برادر من هم هست اونم یه رأی داره."

بسیار عالی، حالا ببینیم داداش حاج آقا محمد جواد که "ریاست مجلس " را در کف با کفایتش داره راجع به ارزش کل آرای نمایندگان با حق رأی متساوی چی میگه.حاج علی آقا لاریجانی:

" حتی ما در مجلس گاهی چیزی را تصویب می‌کنیم، وقتی می‌فهمیم که نظر رهبری متفاوت است آن را عوض می‌کنیم."

به عبارت دیگر؛ملت میتونه "نماینده انتخاب " کنه که " چیزی تصویب " کنند؛ ولی یه غمزه و ابرو بالا انداختن خدایگان امام علی آقا رهبر به رأی همۀ " نمایندگان " ملت می چربه و می ارزه.

تبریک

پ.ن. راجع به فرمانبرداری "نمایندگان" این را هم ببینید پر بدک نخواهد بود //www.digarban.com/node/1538


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
پندارنیک

Our non Farsi-speaking friends should know

by پندارنیک on

Larijani spent more than two-third of the video's length on the subject of why the female host had to stand in the corner while the male host was comfortably seated close to him. He also mentioned that if the woman wanted to sit down closer than an arm-length to him then she had to become his temporary wife.

PS:

Grand Opening's Special Offer: Custom-made translation and interpretation of all historical and political documents.......50% Off For A Limited Time..........Contact me for the best price in town...........