خاتمی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
06-Jul-2011
 

اینجا بشکنم یار گله داره؛

اونجا بشکنم یار گله داره

دیروز میر غضب بارگاه خدایگان امام علی آقا رهبر به درخواست نامۀ "طلب عفو " چندی پیش رهبر "اصلاح طلبان حکومتی " سید محمد خاتمی پاسخ داد. اول به متن درخواست و بعد جواب توجه فرمایید:

" همه بیاییم عفو کنیم و به آینده نگاه کنیم و اگر به نظام و رهبری ظلم شده است به نفع آینده از آن چشم پوشی شود و ملت هم از ظلمی که بر او و فرزندانش رفته است می‌گذرد..."

فرمانده کل پاسداران ایرانی کُش، محمد علی عزیز جعفری:

" افرادی از جریانات اصلاح طلب که از خط قرمزها عبور نکرده اند، طبیعی است که در رقابت های سیاسی می توانند شرکت کنند، اما اینکه آقای خاتمی تا چه اندازه می تواند موفق شود، بستگی به موضع گیری های او دارد."

آز آنجا که " آقای خاتمی " برای بقای خلافت خدایگان امام علی آقا رهبر؛ علاوه بر در دوران هشت سال "ریاست جمهوری " پس از آن نیز همۀ "موضع گیری " های دیگر را هم گرفته، منجمله بدون کسب اجازۀ مردم بخشیدن آنهمه خون ریخته، کهریزکی و شکنجه کردن و اسارت؛ و باز مورد عفو کامل قرار نگرفته، بنظر میرسد که تنها "موضع " باقیمانده قر کمر است.

به عبارت دیگر؛ خاتمی باید برقصه، پس:

آقایون دست

خاتمی رقص

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
mahmoudg

Seyed khanda

by mahmoudg on

no different than the rest of them.  All must be tried when Iran is freed after the surgical attacks of the US/Israel.


Maryam Hojjat

Fred, Very True about this smiliy , criminal akhoond e seyed!

by Maryam Hojjat on

All IRI/IRR thugs are criminals, thieves, liers and moftkhores who must stand on trial in free IRAN soon.