دکتر رحیمی اُبله


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
07-Jul-2011
 

دیروز حاج آقا دکتر محمد رضا رحیمی، "معاون اول " سوگلی از چشم افتاده رفته بود عراق و حرفهای بامزۀ زیادی در کنفرانس خبری در کنار نخست وزیر آنجا زده، منجمله:

"به صراحت اعلام مي كنيم كه شیرینی روابط دوستانه امروز سبب فراموشی گفته ها و مشکلات سال های گذشته ميان دو کشور شده است."

ترجمه:صدها هزار مقتولین، معلولین و اسرا که قابل نداشت؛ صدها هزار میلیارد دلار غرامت برای جنگ تحمیلی برادران عراقی علیه ایران هم روش و همه با هم مالیده تلقی میشود. حرفش را هم نزنید و دهان شیرین شده را تلخ منمایید.

"قلب ملت ایران در عراق می تپد؛ همۀ آن چیزی که ایرانی ها به آن عشق می ورزند در عراق واقع شده است."

ترجمه:تاریخ و فرهنگ هزاران سالۀ ایران " که چیزی نبوده " را ولش؛ عشق سوزان به کربلا، نجف و سامره را حال کنید.

سئوال:

آیا با این طرز فکر مقامات نظام پر برکت؛ توقعی جز آنچه که اسلامیست ها با ایران و ایرانی کرده و میکنند انتظاری بیجا نمیباشد؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
iamfine

Fred

by iamfine on

On this one, you are right. 


vildemose

Poignant . Well done.  

by vildemose on

Poignant . Well done.

 


Iran Paidar 1st

اى پندار كثيف

Iran Paidar 1st


What about this blog is incorrect that makes you post your usual irrelevant comment??? 

What about Fred's blog is wrong that makes you so jittery and nervous??? 

Was it a lie that hundereds of thousands of Iranian people were killed and handicapped because of that war???

Was it a lie that hundereds of Billions of dollars of Iranian wealth was spent and hundereds of billions of dollars in damage was done to Iran ???

You filth of a human being, you are nothing but either a mozdoor va jirehkhar or just an Arab seed.


Maryam Hojjat

Fred, You are Rhight

by Maryam Hojjat on

Islamists occupiers in IRAN are BASTARDS who have been selling Iranians & their resources to the ARABS.


پندارنیک

Dr. Fred and his "Strangelove" for Iran...

by پندارنیک on

It has been proven that from historic point of view every nation needs at least one Dr. Fred. First of which is Japan...