ایرانیان نخاله


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
10-Jul-2011
 

اول این بخش از حرفهای اخیر بابک داد در صدای آمریکا را مرور فرمایید:

"به نظر من اصلاحات سال ٨١، ٨٢ عملا تمام شد، اساسا اصلاح طلبی حرف بیهوده ای بود. با اینکه اميد عده ای بود اما امید واهی ای بود؛ به خاطر اینکه اصلاحات تا مرزی که می توانست و باید جلو نرفت."

کارنامۀ بابک داد نشانگر آن است که از هیچ کوششی برای پیشبرد "اصلاح طلبی " هم در مقام "روزنامه نگار " و هم نویسنده دریغ نکرده و در سفر و حضر، یار و یاور نماد "اصلاح طلبی حکومتی " یعنی شخص محمد خاتمی بوده.

به عبارت دیگر؛ بابک داد یکی از خودی تر های آنها بوده، حالا به اینجا رسیده که: "اصلاح طلبی حرف بیهوده ای بود."

سئوال:

آیا پیش از آنکه این بختک اسلامیست جنگ دیگری بر ایران تحمیل کند؛ زمان آن نرسیده که همۀ تلاشها را معطوف سرنگونی این هیولای اصلاح ناپذیر ایرانی کُش کرد؟

آیا آن بختک خواهان ایرانی؛ خصوصاً در کشورهای آزاد، که با نادیده گرفتن اینهمه پیکر های پاک ایرانیان مثله و کهریزکی شده هنوز اصرار بر "اصلاح پذیری " بختک دارند؛ نخاله و ریگی در کفش ندارند؟

آیا در راستۀ سرنگونی فرمانروایی هیولا که شامل عضو "اصلاح طلب " هم میشود، تحریم کامل، خصوصاً نفت و گاز، نباید خواستۀ آزادیخواهان باشد؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
vildemose

Supplies from Iran have

by vildemose on

Supplies from Iran have 'really hurt us' in Iraq, says Defense Secretary Leon E. Panetta, making an unannounced visit to Baghdad. The U.S. may be pushing Iraqi leader Nouri Maliki to request that some troops remain after the withdrawal deadline

//www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-iraq-panetta-20110711,0,4481847.story


vildemose

One of your best blogs thus

by vildemose on

One of your best blogs thus far. The Islamist will not rest until they lead millions of more Iranians lives to the slaughter. Iran is not important to them. They are driven by their relgion, which they think is superior to all other religions.

ASG: What is your solution?? Supporting the IRI and reformers without question for any accountability??


Roozbeh_Gilani

سرنگونی این هیولای اصلاح ناپذیر ایرانی کُش

Roozbeh_Gilani


Fred: This is why your blogs are read and appreciated by so many people. Not that everybody agrees with your every statement.  But because you articulate regardless of the torrent of disgraceful daily insults and attacks by a few user ID's, what most  readership of this site believe in and want.

Thank you my friend for your patriotism and service to the cause of freedom and democracy for our beloved country Iran.

"Personal business must yield to collective interest."


Amir Sahameddin Ghiassi

غرب شرق شمال و جنوب طالب بل بشوها هستند؟

Amir Sahameddin Ghiassi


فرد ګرامی شما فکر میکنید غرب و شرق یا کشورهای مثلاپیشرفته و غارتګر طالب آزادی وپیشرفت های علمی و صنعتی و حتی اخلاقی ما هستند   آنان طالب جهل تعصب تمامیت خواهی  دزدی فساد تفرقه قتل و غارت هستند  زیرا سردمدارنشان میخواهند اسلحه های انبار شده  و مواد مخدر خود را بفروشند  و از تفرقه و نفرت افکنی ها بین ما سو استفاده میکنند؟  آنان با کمک عوامل داخلی خود هرچه بیشتر بر این تنور تعصب و جهل و تمامیت خواهی و رشوه خواری و دزد فساد مید مند   آنان مخالف تعلیم و تربیت و پیشرفت کشورهای دنیای سوم هستند  . تا مادامیکه ما همه باهم متحد نشویم و دست از لجاجت ها و تنها فکر منافع خصوصی خود برنداریم  آش همین و کاسه همین است   تنها موقعی ما از دست هیولای فساد جهل و تعصب و تمامیت خواهی راحت میشویم که با هم متحد باشیم   و تنها چوب منافع خود را به زمین نزنیم  


Maryam Hojjat

Yes, Fred

by Maryam Hojjat on

You are Right.