وحوش دانشمند ایرانی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
14-Jul-2011
 

هر کی بتونه متن زیر را به زبان آدمیزاد ترجمه کند؛ ثواب محض و مضاف کرده.

"گفت و گو با دکتر حسن عباسی در حاشیۀ همایش تحول در علوم انسانی دانشگاه تهران

تعریف علوم انسانی با تقسیم بندی کنونی علم، نوعی انحراف است.

باید توجه داشت که اپیدمولوژی و یا فراگیر­سازی‌شناسی پدیده علمی به روش­شناسی و آن نیز به فقه‌اللغه یا ترمینولوژی و آن نیز به ریشه­شناسی یا اتیمولوژی وابسته است. لذا اين لایه‌ها، بنای چهار طبقه‌ای منطبق بر همی را تشکیل می‌دهد که برای رسیدن به حکمت می‌بایست از اتیمولوژی تا اپیدمولوژی، برای همه مفاهیم تکمیل گردد.

ساختار تفکر غرب با شروع از فلسفۀ محض، بالغ بر هزار مورد از مفاهیم فلسفه‌های مضاف را از دل فلسفه محض استخراج میکند. سپس از دل هر فلسفۀ مضاف، مفاهیم بنیادینی به نام دکترین در مي‌آورند. آشنایی با دانش دكترينولوژی در غرب بسیار محدود و انحصاری است."

شوربختی اینه که سرنوشت ایران و ایرانی سی و دو ساله که دست این وحوش دانشمند اسلامیست مالیخولیایی بوده که دارند چهار نعل میتازند تا یک جنگ دیگه را به همه تحمیل کنند.

آیا زمان آن نشده تلاشها را برای سرنگونی آنها یک کاسه کرد؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
پندارنیک

برو این دام بر مرغ دگر نِه‌‌

پندارنیک


 

 

 

فرمایشا میکنی‌، فرد نازنین. این کاسه وصله پینه شده ما (که یعنی‌
خودم و امثال خودمو عرض می‌کنم؛ حساب شما، عزیز دل‌، که البته سوا هستش)،
داشتم اینو خدمتت عرض می‌کردم که کاسه منِ دور از جون، چلغوز کجا، کاسه
الماس و مروارید نشون رضا جون کجا...

 

 

 


Roozbeh_Gilani

اتفاقا از شما چه پنهان آقا فرد...

Roozbeh_Gilani


این حسن آقا خیلی‌ "شخص تحصیل کردهی‌ " هست. اصلا همشون تحصیل کرده و دانشمند هستن! 

:)

//www.youtube.com/watch?v=0Fvbp94c0PY


Maryam Hojjat

Yes, Fred

by Maryam Hojjat on

Abasi is an idiot.