آقا مورد تایید آقا


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
15-Jul-2011
 

اگر انتصاب سوگلی از چشم افتاده به منصب "ریاست جمهوری " نظام پر برکت یک منفعت داشته؛ همان هر چه شفاف تر و انکار ناپذیر تر شدن حقایق است.

این خبر را بخوانید:

"آیت الله سید احمد خاتمی،عضو هيات رئيسه مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت:تنها حكومت ولي فقيه عادل مورد تاييد امام زمان(عج) است و هر نوع حكومتی غیر از این، طاغوت و باطل محسوب می‌شود.

امروز به صراحت اعلام مي كنيم كه در نظام اسلامی ايران مشروعيت همۀ مسئولان مبتنی بر تاييد ولايت فقيه است و حتی سران سه قوه نيز با تاييد و تنفيذ ولی فقيه زمان مشروعيت مي يابند."

به عبارت دیگر؛ "انتخابات " در نظام پر برکت صنار نمی ارزد و هیچگاه هم ارزشی نداشته است.

هدف آویزان کردن قبای "مردمسالاری " تجویزی رهپویان شارلان علی شریعتی "اصلاح طلبان حکومتی " یا به تعبیر رقبای آنها "دموکراسی بومی " بر پیکر استبداد خونخوار وحوش سیری ناپذیر ایرانی کُش است که اعلام میکنند مأموریت "مدیریت جهان " از سوی الله به آنها داده شده و دارند به بمب اتمی هم مجهز میشوند.

بر اساس تجویز ماله کشان حرفه ای؛ رأی دادن یادتان نرود!

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Tavana

Of our legal propery

by Tavana on

Could someone with the Nick Mind please explain what 'national nuclear technology' means? How tangible such 'fancy' word is to the 99% of our people who never ever have felt any sense of ownerships with their GOD given both invaluable & tangible properties & wealth like lands, oil, gas, minerals, water, and etc.? And where are our national rights to the medical insurance, jobs for all, speech, expressing opinions, equal justice, free choice, etc.? Shariati, Khomeini, & the now the new Agha made a fool of people with their own Islam the same way that 'national bam bam' is doing it to us now. 'Fascism' is 'Fascism' either 'National' or 'International.'

Condolences


پندارنیک

Of bombs and Akhoonds...

by پندارنیک on

How Shariati, your favorite punching bag, fits in here beats me big time. As far as I know Shariati had a huge issue with Mullas and any prospect of Mullacracy.
There is no evidence which would lead the sane world to believe that our national nuclear technology which is our legal property is heading to produce an atomic bomb.

 


Tavana

The Fascism Star

by Tavana on

The New World Order 'Twitter' originated by Senior Bush, & implemented by his Junior Bush, was nothing but a Fancy 'Face Book' under the 'Democracy' cover up for 'Fascim.' BIKS (Bushes, IRI, Knesset, Saudis) has a special place in Hell as its shinig star.

//www.haaretz.com/blogs/a-special-place-in-he...