نازیسم مقدس ایران

Fred
by Fred
18-Jul-2011
 

این روزها که ماشاءالله همه دموکرات شده و درد مردمسالاری تمام اجزاء وجود شریف آنها را فراگرفته؛ یک تلقی اشتباه هم دارد جا خوش میکند که بسیار بد عاقبت است.

صحبت از امری است که سالهاست عصای دست هواداران و ماله کشان حرفه ای نظام پر برکت در خارج از کشور بوده؛ ولیکن کم کم دارد به آنانی که باید بهتر بدانند نیز سرایت میکند.

لُب کلام؛ آن نازنینان که ادعا میکنند در دموکراسی همه حق تبلیغ و ترویج دارند و با استناد به آن استدلال لق، این حق را برای هواداران نظام پر برکت قائل میشوند؛ سخت در اشتباه میباشند و برای جبران افراط های گذشته، اکنون گرفتار تفریط شده اند.

در هیچ نظام قانونمند دموکراتیک برای تبلیغ و ترویج تبهکاری به مبلغین مصونیت قانونی داده نمیشود. به همین دلیل است که تبلیغ نازیسم در بسیاری از جوامع آزاد که زهر تلخ آنرا چشیده اند جرم است و سنخیت نظام پر برکت با فاشیسم و نازیسم غیر قابل انکار میباشد.

به عبارت دیگر؛ در ایران آزاد آتی ترویج تفکرات اسلامیستی همان اندازه شایستۀ داشتن حفاظت و احترام قانونی است که نازیسم در آلمان آزاد و آباد امروزین دارد.

تبریک

پ.ن. بیخود نیست که مغلطه یک کاسه کردن دین اسلام با نازیسم اسلامیست از اوجب واجبات حضرات است.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
پندارنیک

To be a blog upon request...

by پندارنیک on

 

 

قاچ زین رو نگرفته، عمو، داری بد جوری تاخت و تاز میکنی‌. اگه اون
ایرونی‌ که تو میگی‌ درست بشه اول از همه خودت و دوستان معلوم الحالت باید
به جرم خیانت، وطنفروشی، و ایجاد جو مناسب برای مزدوری بیگانگان دادگاهی‌
بشین...........
.ولی این را میدانم، و یا حد اقل صمیمانه امیدوارم که سیستم
قضایی‌ در ایران فردا به تو نازنین و امثال تو فرصت کافی‌ خواهد داد تا در
محضر دادگاه جانانه از خود دفاع کنین....ولی اگه از من میشنوی اونموقع و
اونجا هم حیثیت و آبروت رو با هیچ چیز تاخت نزن، ولو آزادی یا که واسه
جونت........از همون به قول خودت اسلامیستا که الان توی ایرون زندونی هستن
یاد بگیر...