اسب خامنه ای


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
19-Jul-2011
 

"ايمان مسجدی و سپهر ابراهيمی هر کدام به هشت سال زندان، محمدرضا گلی‌زاده، هانيه صاتع فرشی، به هفت سال زندان، حجت نيكويی و لادن مستوفی مآب به پنج سال زندان و امير لطيفی به هفت سال زندان و ٧٤ ضربه شلاق محکوم شده‌اند."

افراد فوق همه دانشجو و در بین ١٩ تا ٢٧ سال سن دارند. امروز سالگرد دستگیری آنها در نقاط مختلف ایران توسط سربازان بدنام امام زمان است.

جرم این دانشجویان نوشتن مطالبی در وبلاگ های خودشان بوده که به تریش قبای حضرات بر خورده و محتملاً به اسب خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر گفته اند یابو.

شاید برای آنانی که در جوامع آزاد و نظام های متمدن زندگی میکنند؛ باور کردن این احکام برای "جرم " نوشتن مشتی کلمات بسیار سخت و حتی غیر ممکن باشد. ولیکن این توحش ذاتی و اصلاح ناپذیر نظام پربرکت ایرانی کُش در سی و دو سال گذشته حقیقت ملموس وبال گردن ایران و ایرانی بوده است.

بر وجدانهای بیدار است که هرآنچه در توان دارند از به پایان رساندن این کابوس در بیداری دریغ نکنند.

پافشاری بر اعمال تحریم نفت بهترین راه برای شکستن کمر نظام پربرکت ایرانی کُش است که دارد به بیمۀ عمر بمب اتمی مسلح و جنگ دیگری بر ایرانیان تحمیل میکند.

تبریک

پ.ن. تبریک ویژه به قاضی سعید مرتضوی برای "تبرئه " شدن از جرایم مربوط به جنایات در تجاوزگاه کهریزک.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Tavana

Green: Hocus Pocus

by Tavana on

A nation's real movement needs the whole heart & soul of that nation. Such is so shiny & clear that will not be in need of any color & any embellishment whatsoever. The Cunning Green Movement??? is all about 'Hocus Pocus' & nothing more.

//www.phrases.org.uk/meanings/hocus-pocus.htm...

Taslee'at.


Maryam Hojjat

Fred, Excellent

by Maryam Hojjat on

These bastardIslamists of IRR/IRI are enemies of IRAN & Iranians.

Please continue enlighten the ignorant people who are supporting these barbaric criminals.


پندارنیک

خر لنگ ملّا

پندارنیک


 

 

 

قبول واقعیت، نشانه بلوغ سیاسیست. مصلحت ملت و مملکت در گرو تصحیح
مناسبات سیاسی در درون جامعه، و بازگشت به آرمانهای انقلاب مردمی ۵۷ و
تشریک مساعی تمامی گروه‌های سیاسی و قومی در ساختار سیاسی و اجتماعی ایران
عزیز ماست. جنبش سبز، با واجد بودن تمامی بردارهای ایدئولوژیک، عملی‌ و
تجربی‌ تنها تکیه گاه برای نیل به اهداف صحیح و عملی‌ِ اصلاحات میباشد.
اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران نسبت به لزوم دیگرگونی اصولی در مناسبات
حکومتی، قضا یی، و قانونگذاری اشتراک نظر دارند، اما هر گونه تلاشی در جهت
جایگزین کردن این  آرمانهای جنبش سبز در ایران، با خواسته‌های تخریبی‌
قدرت‌های جهانی‌ و صهیونیسم بین‌الملل، نشانه بارزِ خیانت، مزدوریِ
بیگانه، و وطنفروشی میباشد. نویسنده این بلاگ، فرد نازنین، مصداقِ تمام
عیارِ تلاش‌های مذبوحانه بیگانگان بر علیه منافع ملی‌ ایران و تمامی
ایرانیان است.  فریب ظاهر دلسوزانه نوشتارهای روزانه او را نخورید.