نادانی حق شماست

Fred
by Fred
22-Jul-2011
 

پس از اینکه خدایگان امام علی آقا رهبر راجع به چه چیزهایی نباید خوانده شود رهنمود طبق معمول داهیانه و حکیمانه صادر کرد؛ به مصداق مألوف نظام پر برکت که از "آقا " یک اشاره از وحوش به سر دویدن؛ محمد جعفر محمدزاده - معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حرفهای بامزه ای زده منجمله:

" هميشه افراد و مجموعه‌هايی هستند كه مسووليت دارند با فعاليت‌های خود آسيب‌های شيطان را كم كنند و دراين مسير با چالش‌های كمتر، زودتر به مقصد برسند و اين مسووليت به عهدۀ فرهنگ است.

اين كه گفته مي‌شود اين كه گفته مي‌شود دانستن حق مردم است، ولی گاهی مواقع ندانستن حق مردم است. نبايد اتفاقاتی كه در كوچه و بازار لرستان رخ می‌دهد، در روزنامۀ سراسری منعكس شود."

به عبارت دیگر؛ نادانی سعادت است.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Roozbeh_Gilani

نادانی، نادانی، حق مصلم ماست

Roozbeh_Gilani


"Personal business must yield to collective interest."


Shazde Asdola Mirza

و اگر نادان نیستید، اینقدر تو سرتون می‌زنیم که بشید

Shazde Asdola Mirzavildemose

Helpers of global jihad??

by vildemose on

NRK is reporting that an unknown group called "Helpers of the Global Jihad" have posted a message that this is only the beginning of the reaction to Norwegian periodical­s publishing the Muhammed cartoons, according to Andrew Boyle, a journalist in Norway."

//www.guardian.co.uk/world/blog/2011/jul/22/oslo-explosion-live-coverage


vildemose

It sounds like many on IC

by vildemose on

It sounds like many on IC still believe in Khomeini's Jihad Doctrine.....Good to know...


Amir Sahameddin Ghiassi

حتما این ضرب مثل را شنیده اید تا ابله بسیارست مفلس در نمی ماند.

Amir Sahameddin Ghiassi


حتما این ضرب مثل را شنیده اید  تا ابله بسیارست مفلس در نمی ماند.  تا مادامیکه خرد و راستی و دوستی و محبت و همکاری و انسان دوستی  علم و دانش همکاری و پیشرفت صنعتی و ورزشی بکنار است و عوض آن خود خواهی خود بزرګ بینی تمامیت خواهی دزدی فاسد  مهره های ابرقدرتها و سیستم غارتګر  رو به رشد است و مردم آزاده در تمامی دنیا مجبور به سکوت هستند و یا خودشان هم بازیچه برنامه ریزیهای غارتګرانه شده اند  و تنها تفرقه اندازی نفرت و تمسخر باورهای مردم در دستور کار آنان قرار دارد   اوضاع بهتر نخواهد شد.  با از بین رفتن جهل و تمامیت خواهی و احترام به عقاید و باروها تا مغز استخوان رسوخ کرده مردم  و تنها با علم و خرد غیر وابسته میتوان این ګره ها کور را بازکرد   درخت تو ګر بار دانش بګیرد  به زیر آوری چرخ نیلوفری را     این همه جنګ جدل  حاصل ګوته نظری است   چون دورن پاک کنی جرم دیر یکی کعبه بت خانه یکی است.


Tavana

آنکس که بداند و نداند که بداند

Tavana


آنکس که بداند و بداند که بداند

اسب خرد از گنبد گردون بجهاند

آنکس که بداند و نداند که بداند

بيدار کنيدش که بسي خفته نماند

آنکس که نداند و بداند که نداند

لنگان خرک خويش به منزل برساند

آنکس که نداند و نداند که نداند

در جهل مرکب ابدالدهر بماند

اما چنين است درکشورما

آنکس که بداند و بداند که بداند

بايد برود غازبه کنجي بچراند

آنکس که بداند و نداند که بداند

بهتر برود خويش به گوري بتپاند

آنکس که نداند و بداند که نداند

با پارتي وبا پول خر خويش براند

آنکس که نداند و نداند که نداند

برپست رياست ابدالدهر بماند

 

 

 

 

 

 

 

 


پندارنیک

To know, or not to know

by پندارنیک on

 

 

 

خاک بر سر بی‌ شعور شان. به جای اینکه این صحبت‌ها را جلوی دوربین
تلویزیون و خطاب به ملت بزنند، بایستی از روش‌های مرسوم در غرب که توسط
افرادی مثل روپرت مرداک و امثال او اعمال میشود، کپی برداری کنند و پشت
در‌های بسته تصمیم بگیرند که چه جوری میشود سر جماعت را با یه مشت رقاص و
خواننده از قبیل جاستین و لیدی گاگا و جشن عروسی‌ یه مشت مفتخور مثل مال
اون پسره توی انگلیس گرم
و کانالیزه کرد....به قول فرد عزیز فاطی کماندوشونم که اینقده
ایکبیری هستش که کمکی در انحراف افکار عمومی‌ نمیکنه...