یارب ما را چه میشود؟


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
16-Oct-2009
 

"در تورات آمده است که انسان طبعاً دروغگو است و مسیحیان به گناه اصلی که با فطرت انسانی سرشته است معتقدند و در قرآن هم انسان ظلوم و جهول خوانده شده است و اولاد آدم همواره جایز الخطا بوده و خواهند بود و بی عیب خداست."

اگر اینطور است پس چرا ایرانیان خود را از این قواعد کلی مستثنی میدانند؟

آیا به دلیل عدم آشنایی است که دروغگویان، پست فطرتان، ستمگران و پر عیب ترینها به آسانی سر ایرانیان را کلاه میگذارند و بر جان و مال و سرنوشت آنها فرمانروا میشوند.

 چه میشود که ملتی که دوست و دشمن و شواهد عینی به هوش و درایت فردی آنها اذعان دارند،  وقتی که زمان  بکارگیری هوش و عقل سلیم جمعی میرسد بازیچۀ هر قالتاقی میشوند؟

ایرانیان به چه بلایی گرفتار اند که هر کس و ناکس به خود اجازه میدهد از آنها به عنوان خوکچه هندی تئوریهای من درآوردی یا وارداتی سالها از رده خارج شده بد فهمیده استفاده کند و وقتی دیگر جایی برای انکار فاجعه حاصله نمانده، بدون اذعان به خطا خم به ابرو نیاورده و  ساز نویی کوک  کند. 

 تا به کی ایرانی از رکن رکین پاسخگو و مسئول بودن افراد احتراز و با اغماض شگفت انگیزی از کنار همه چیز منجمله سوابق میگذرد.

از همانیکه در سال چهل و دو  علناٌ خواهان جلوگیری از اصلاحات ارضی و آموزشی بود و مخالف حقوق ناچیز اجتماعی زنان چند سال بعد به عنوان آزادیبخش ملت با آغوش باز استقبال میکند. یا آن دیگرانی که خواهان تجدید دوران غلیان جنون  قاعد اعظم با طعم علی شریعتی هستند را علیرغم کارنامۀ سیاه در ردای منجی دربست قبول میکند.

یارب ما را چه میشود؟ 

 


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Ahura

فرهنگ استبداد

Ahura


 من از خودم بگویم که به کسی‌ بر نخورد ولی‌ شاید نمودار روحیه بعضی‌ از ما فرزندان ایران زمین باشد. در مملکت "گل و بلبل" پرورش یافته در محیطی‌ شاعرانه، خرافاتی، مستبد، فقیر تا نیمه فقیر،و بیگانه از هر نوع سازمان و تجربه دموکراسی. با تحکم در خانه، مدرسه، و اجتماع بزرگ شده و به اجبار همرنگ خلق الله با استفاده از راست و دروغ زندگی کردم. بجز کتابهای شعر و ادبیات و درس مدرسه مطالعه سیاسی و اجتماعی نداشتم. ولی‌ تمام مطالب در چهار چوب باورهای اجتماعی محیط بسته ام  برایم کاملا واضح و مسلم بود. با انبوهی از تضاد اخلاقی‌ کوچکترین مساله وجدانی نداشتم.  نمیدانستم که نمیدانستم. از رندان و زرنگان نیمچه درسی‌ گرفتم ولی‌ با تیزهوشی هنوز هالو و زود باور ماندم مثل بقیه رجاله‌ها و لکاته ها. عجولانه و با قاطعیت، احساسی‌ فکر می‌کردم و تصمیم میگرفتم.سالیان سال طول کشید که یاد بگیرم به حرف مردم گوش بدهم و منصفانه قضاوت کنم. قبل از داشتن باور به چیزی هر چه بیشتر راجع به آن‌ اطلاعات کسب کنم. از فرهنگ استبداد و دست آوردهای آن‌ که جهالت و دروغ و دغل است دوری کرده با آن‌ مبارزه کنم. با همهً کمبود های فراوان خود، ایران و ایرانیها را دوست داشته به این باورم  که "چو ایران نباشد تن من مباد".


vildemose

Mollah's typical respond to

by vildemose on

Mollah's typical response pattern to any blog topics even it is in relation to optogenetics mermory in Fruit Flies:

Zionist jews fascists killing Iraqis and Pals...yada yada, yada....

Anonym 8=Mammad:

All Arabs are nationalists; if you knew them like I do, you would've known that. I was told he is Palestinian on this site??

//en.wikipedia.org/wiki/Optogenetics


Anonymous8

Molah nasredding is "Arab Nationalist" ?

by Anonymous8 on

that is funny!


Bijan A M

Mammad,

by Bijan A M on

Sir, for someone who claims to be a well respected scientist and a syndicated columnist, you sure post extremely childish posts when it comes to Fred’s blogs. If you really are who you claim to be, stop the childish name calling, and “na na, na na boo boo” behavior.

You disappear from IC and show up only for Fred’s blogs to throw an insult without provocation, and start this never ending tug of verbal war. I for sure can tell you that you have not added any value to this thread. Have a good weekend.


Fred

Haji with hurting head

by Fred on

Yaarab to clueless Islamist Rapist republic nuke lobbyist: as soon as you show incontrovertible proof of Fred’s advocacy of war like direct quotes from him, his blogging privileges will be revoked.

Ps. You are one Islamist so stop using plural pronoun “we” and to relieve your head and neck hurting stops lying so much and get some neck massage.


Mammad

Yaa Rab, see what you have done!!

by Mammad on

Yaa Rab, why did you allow the creation of a creature like Fred, who shamelessly lies (read his recent blog about his "inalienable right" where he was shown that he brazenly lies)?

Yaa Rab, now that you did it, why did you give him an atomic size brain?

Yaa rab, even after doing that, why did you not at least fill it with honesty?

Yaa rab, what sin did we commit that we should pay for it by shaking our heads constantly at his relentless advocation of sanctions against the defenseless people of Iran, advocation of "material support for people of Iran" (read bomb) and for saying "fortunately, the Islamic Republic does not have the nuclear bomb yet, so it can still be overthrown" which only means by military attacks?

Yaa rab, our heads and necks really hurt for shaking them so constantly!!! Can you do something?

Mammad


Fred

Maryam

by Fred on

With no customary false humility intended, I am not qualified to “enlighten” anyone, my musings should be taken as opinions that may or may not be correct, only time will tell. Thanks nevertheless.


Maryam Hojjat

FRED

by Maryam Hojjat on

thanks for enlightening us for our shortcomings which caused us such tragic situation in past 30 years with IRI/IRR. Keep doing what you have been doing.  We Iranians learn & enjoy from it.

Payandeh Iran& Iranians


Mola Nasredeen

Glad we could help you to recover from your panic attack, hope

by Mola Nasredeen on

lessness this morning. You sounded very grave and we all got very concerned for your well being. Iranians inside Iran are awake and will take care of themselves, don't worry yourself. 


Fred

Mostafa

by Fred on

As the late Saidi-sirjani who the IRR murdered used to say something to the effect,  opinions are like vessels that one sends out, if they have any merits they will reach their intended recipient(s). If no others, you have received the message of this one which only means there is hope.

 


Mola Nasredeen

"vildemose, I accept you apology"

by Mola Nasredeen on

Said Hazrate shotor.


mostafa ghanbari

The responses to this post are explicitly confirming the points

by mostafa ghanbari on

mg

Dear Fred you have already got  the thoughtful answers for your thoughtful questions. Just look at these amazing comments by these Dear Aryans; the poor subject is easily diverted to some irrelevant personal struggles.

We are not a clever nation-whatsoever. We are some playful crackers who have no conception what the logic and common sense are. We are some self-infatuated daydreamers who enjoy the marginal issues and get easily lost in  the smoggy air of illusion and self-justifying.


vildemose

Mollah: Now you're trying

by vildemose on

Mollah: Now you're trying to play the anti-Islam card, it won't do because I know better than anyone else how religious Iranians are. Your opportunisitic agenda has  has nothing to do with Arabs or Islam.

I know you're a fraud, better yet, you know you're a fraud, regardless of your pseduo-intellectual geopolitical vapid argument.

 

I wonder what is at stake for the likes of you to lose their patrons...


Mola Nasredeen

I assure you, Hazrate shotor and I both have Aryan blood

by Mola Nasredeen on

Although Hajagha has less due to being a shotor, not that anything is wrong if some one is an Arab.

Tens of millions of Iranians worship an Arab prophet and his God, what are you gonna tell them? Tens of millions of Iranians weep during Ashura for the death of Imams who were mostly Arabs.  It shows why you and your camrades have no future in Iran. It shows your lack of understanding when it comes to Iran and Iranians. 

P.S. for stating your concern about Iran and Iranians I give you a C+ but for lack of understanding Iranians and geopolitics involved in Middle East you get a D-. Extra credit is available upon improvement. 


vildemose

Mollah: I don't believe for

by vildemose on

Mollah: I don't believe for a minute you care. You sound like an Arab nationalist who wants to use the IRI for his/her own agenda. You have nothing of value to contribute when Iranians are being murdered or raped. You have never shown any empathy or sympathy for Iranians in Iran being brutalized on a daily basis. I don't believe your fake anti-war concern for a minute...You might be able to fool us even I but you can't fool your creator and Fred's blog was a major reminder of that universal truth; hence, your multiple posts... 

 

 


Mola Nasredeen

"Nasredeen maybe Mola

by Mola Nasredeen on

but he's not stupid to advocate for Israel/US/British to bring democracy to Iran, be it through sanctions, regime change or military attack"

Said Hazrate shotor reading the latest results of camel races among different tribes on Iranian.com


benross

Fred

by benross on

Keep doing what you are doing it seems to work. We want to better know who to ignore!


vildemose

Fred: I think you struck a

by vildemose on

Fred: I think you struck a major nerve with Mola Nassridin. I don't think for a minute that Islamists such as Mollah care about Iran or Iranians..


Mola Nasredeen

"C'est la vie"

by Mola Nasredeen on

Said Hazrate shotor: "Ajagh, Vajagh"

"What are you saying Hajagha?" Asked I.

"I don't know what it means but I'm speaking in Tongues". Said Khodaygan Noore Aria Hazrate shotor.


Fred

Mort

by Fred on

Truth telling, as I see it, is indigestible for some causing excessive mental heartburn & burping.  C'est la vie.


Cost-of-Progress

Ajab baba

by Cost-of-Progress on

Looks like these guys are just waiting for Fred to post something so they can attack.

They are the poster boys for what's wrong with us Iranians..... "az must ke bar must"......and these dip sticks have the audacity to claim they care for Iran and her people.


Mola Nasredeen

"Bi Tarbiat"

by Mola Nasredeen on

Said I.

"You mean Gilani? He's so gay!" Said Hazrate shotor


Mort Gilani

Fred

by Mort Gilani on

What have you done to these Islamist douchebags?


Javadagha

Chicken has flu!! Stay away.

by Javadagha on

Chicken Fred has flu, stay away!

Thank ya-rab that your non-senses get posted regularly.


Mola Nasredeen

I don't know about "MA", but for sure

by Mola Nasredeen on

شما را چیزی میشود.


Ostaad

Fred,

by Ostaad on

That's not always the case. I'm sure you've noticed that your ghaaltaagh baazi is not working, at least with this hagheer.

BTW. By جهول do you mean "jaahel"? Just wondering.