هتل های پُر ستارۀ مجانی ایران


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
29-Jul-2011
 

ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد؛

حرفهای معاون‌سينمايی وزارت ارشاد، حاج آقا جواد شمقدری خواندنی است:

"امیدوارم دوستان روزنامه‌نگار به اوین سر بزنند و ببینند که اوین درست مانند هتل است و وضعیت خوبی دارد. ما در معاونت سینمایی پیگیر این هستیم که شرایطی را برای بازدید خبرنگاران از زندان اوین فراهم کنیم. تا پس از بازدید آنها اطمینان پیدا کنند که وضعیت بازداشتی‌ها خوب است.

باید باور کرد که وضعیت زندانیان خوب است و زندان‌های ایران مثل هتل است."

به عبارت دیگر؛ هتلهای زنجیره ای چند ده ستاره ای نظام پربرکت، مانند تجاوزگاه های کهریزک یا قرچک؛ هتل اوین با شهرت جهانی و سویت های مجهز، دیزل آباد نه چندان دور از طاق بستان؛ عادل آباد زیر سایۀ حافظیه، کارون با نمایی از نخلستانها و بیشمار هتل های مصفای دیگر از ایندست آماده ارائه خدمات ویژه میباشند.

آین آقا جواد آیندۀ خوبی تو نظام پربرکت داره.

تبریک

پ.ن. یکی از مهمانان هتل های خوب پُر از هنر مندان، آزادیخواهان و نیک نهادان ایرانی نظام پربرکت که حاج آقا جواد شمقدری افتخار خدمت در آن را دارد؛ آقای ابراهیم مهتری است. گوش هوش سپردن به حرفهای او در اینجا پربدک نمیباشد.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Tavana

جنون پر ستاره

Tavana


نشخوارهای این  قلندر مجنون خاطره حرفهای زهرآگین جورج بوش و دیکش را بیاد میاورد که مردم عراق با گل و شیرینی به استقبال سربازان اشغالگر خواهند آمد و آنها را بر دوش خود حمل خواهند کرد. دیدیم که چه شد و عراقیها چگونه سر از هتلهای پر ستاره مجانی ابو قریب و ابو بو بهای دیگر سر در آوردند. راستی اگر قرار بود به جنون و به جانیهای ضد بشری مدال و ستاره بدهند کسانی مثل بوش و بل ایر و بی بی و شارون و امثالهم تمام هیکلشان برای نصب آن ستاره ها و مدالها کافی نمی بود. حقا  که خداوند به آن زیبایی بند ناف نوزاد را  بعد ازاقامت ۹ ماهه در هتل پر نور شکم مادرش از اسارت آزاد می کند و هیهات که بعدا از آن نوزاد هیولایی رشد میکند که بخود اجازه میدهد دیگران را اسیر و بازداشت کند و برای حفظ منافع خود حتی نابود کند. فقط و فقط خداوند میداند در قلوب این جانوران در دوران حیات خود و در قبورشان بعد از حیاتشان چه میگذرد.
حیف حیات