شعبان بی مخ های رقاص


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
04-Aug-2011
 

بولتن نیور:

"امروز وقتی نخ تمام مشکلات فرهنگی و اجتماعی کشور را در دست می گیریم و به دنبال سر این نخ به راه می افتیم علائم جنگ نرم دشمن علیه ملت ایران را به وضوح مشاهده می کنیم.

بدحجابی، خشونت، اعتیاد، ناامنی و صرف انرژی ارزشمند جوانی جوانان کشور در مسیرهای نامطلوب ره آورد جنگ فرهنگی است.

با قرارهایی که در همین شبکه ها می گذارند در یک روز آفتابی در پارک آب و آتش تهران گرد هم می آیند و در فضایی امن! آب بازی می کنند.

اتفاقی دیگر؛ پسرها و دخترهایی با قرار قبلی به پارک می روند و خود را همانند بالماسکه های خارجی به شکل شعبان بی مخ ها و کاراکترهای فیلم فارسی های سابق آرایش کرده و شروع می کنند دور یکدیگر رقصیدن و شعر خواندن و عکس گرفتن.

حقیقت این است که جنگ نرم با بعد سایبری و نفوذ در شبکه‌های اجتماعی جوانان در حال گسترش است و تا دیر نشده و تلفات زیادی نداده‌ایم، باید اقدام عاجل انجام دهیم."

به عبارت دیگر؛ اوضاع فاجعه بار ایران که بر آمده از توحش سی و سه سالۀ وحوش اسلامیست " اصلاح طلب " و غیره میباشد تقصیر "دشمن " است.

و نسلی که در همین نظام پربرکت بدنیا آمده، از کلاس اول مدرسه تحت شدیدترین شستشوی مغزی قرار گرفته تا "فرهنگ " وحوش اسلامیست را برگزیند، ایرانی مانده، شادی دوست و آزادیخواه هم کار "دشمن " است.

زور بیخود نزنید که فرهنگ ایرانی ذاتاً با توحش اسلامیست مغایر و اینکاره نیست.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
vildemose

اينکه شما در

vildemose


اينکه شما در خانه چه برنامه اى ميبينيد به ما مربوط است اينکه در خيابان چه ميپوشي...د، به ما مربوط است آنچه مينوشيد و آنچه ميگوييد به ما مربوط است! با چه کسى بيرون ميرويد به ما مربوط است چه دينى داريد و چگونه آرايش ميکنيد به ما مربوط است! اما امنيت،وضع معيشت، قدرت خريد، کيفيت تحصيل، آينده فرزندانتان، تفريح جوانانتان، امنيت راهها،مشکل مسکن،و بقيه موارد به ما مربوط نيست مشکل خودتان است!! روابط عمومى جمهورى اسلامى! "Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies." - Groucho Marx


RostamZ

Well said Fred

by RostamZ on

Vohoosh will give up one way or another. I just love the word Vohoosh you use for these IRI characters.


vildemose

THe real problem lies in

by vildemose on

THe real problem lies in the government incometence to create jobs and a decent future for the its citizens.  The real problem is abject poverty.

به غضنفر میگن چرا درس می خونی ؟
میگه درس می خونم تا دکتر بشم
مطب بزنم ، پول دربیارم
برم نیسان بخرم ، باهاش کار کنم !!!

"Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies." - Groucho Marx


Maryam Hojjat

Great sentence, Fred

by Maryam Hojjat on

 

زور بیخود نزنید که فرهنگ ایرانی ذاتاً با توحش اسلامیست مغایر و اینکاره نیست.

تبریک