فرمان ملوکانه و فرقۀ ضاله


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
04-Aug-2011
 

"کمیته گزارشگران حقوق بشر- هشت نفر از بهائیان که در طی ۱ ماهه اخیر در یاسوج، اصفهان و استان فارس بازداشت شده بودند به زندان اوین منتقل شدند.

کیومرث بهین آئین ، ‫شمیم بهین آئین و بهنوش دادگر از اصفهان، ‫سینا روانکرد یاسوج، ‫پروانه بهامین روستای کتا، میترا برازنده، ‫ملیحه روزبه و ‫بهروز بهامین از فارس، از جمله شهروندان بهایی هستند که در طی یک هفته اخیر به زندان اوین منتقل شده‌اند."

با در نظر گرفتن اینکه بر آهنگ دستگیری؛ اسارت طولانی مدت، غصب اموال، آزار و اذیت بهائیان افزوده شده است؛

و با علم به اینکه نظام پربرکت با "فرقۀ ضاله " مشکل لاینحل دار و از دیوار آنها کوتاهتر پیدا نمیکند؛

پیشنهاد میشود که خدایگان امام علی آقا رهبر در راستۀ "جمیع افراد فرقۀ ضالۀ بهایی " فتوای شمارۀ ١٤٣٥٩٨ ؛ یک فرمان ملوکانه صادر کرده و بفرمایند که این ایرانیانی که معتقد به دین ایران زادۀبی آزار و پر منفعت برای جامعه هستند باید چکار کنند تا از گزند وحوش اسلامیست در امان بمانند.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Bahram G

Thriving on enemy making

by Bahram G on

That' the main instrument of the mullahs to ride on the back of hordes of good hearted simpletons who have been supporting them. They need enemies to blame, they need enemies to distract the masses, and they need enemies to rally the faithful. The US and Israel are excellent candidates for external enemies. And the Baha'is with their relatively large numbers and living all over, or trying to live, their homeland, make for ideal scapegoat. In fact Baha'is are their deadliest enemies, because they reject the position of mullah and claim that Islam has expired by the arrival of the Bahai faith.
The mullahs like the ride and are loath to give it up. They do whatever it takes to eliminate any person or group that presents a threat. See how they dealt with the Green Movement? They are still at it. So, for as log as they can, these wolves and their mercenaries will continue inflicting all manners of harm on any and all sources of threat to their cushy parasitic existence.
Bahram G


Ali P.

خوف انحراف

Ali P.


 ۱: آیا خواندن كتب غیر اسلامی مانند
بهائیت و كمونیستی و سایر مرام های الحادی حرام است؟

جواب: اگر خوف انحراف در بین باشد باید ترك كنند. (ر.ك استفتائات امام
(ره)، ج2، ص40، س112)

 

در فردای رهایی ایران، مطالعه اراجیف آقایان در توضیح المسائل ها نه تنها آزاد است، بلکه باید شدیدا هم تشویق شود چون برای هیچ عاقلی هیچ خوفی از انحراف در بین نخواهد بود.