فرش خامنه ای و ثروت پهلوی ها


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
07-Aug-2011
 

حداد عادل؛ پدر عروس خدایگان امام علی آقا رهبر گفته:

" در اتاق آقا یك میز هست و شش تا صندلی پلاستیكی و یك تلفن كه به دیوار وصل است. ایشان الان هم مثل ٤٠ سال پیش زندگی می‌كنند.

دركتابخانه ایشان فرشی پهن است كه آنقدر پا خورده كه حسابی نخ‌نما شده است و اگر آن را بخواهند بفروشند، بعید است كسی بخرد، مگر اینكه روزی بخواهند آن را به عنوان سند افتخار یك ملت قاب كنند و در موزه بگذارند و بگویند بعد از ٢٥۰۰ سال كه سلاطین بر این كشور حكومت‌ كرده و زندگی‌های اشرافی را بر این ملت تحمیل كرده‌اند و بعد از آنكه پهلوی‌ها اصرار داشتند در هر منطقه‌ای از ایران یك كاخ برای خودشان و یك كاخ برای بچه‌هایشان بسازند و در لندن برای ولیعهد، كاخ و مزرعه بخرند، حالا این ملت، رهبری دارد كه هنوز فرش عروسی‌اش در كتابخانه‌اش پهن است."

درصورتیکه همۀ مدارک و شواهد منجمله گفته های محسن مخملباف، در مورد ثروت اندوزی "آقا" و اطرافیان و دیگر وحوش اسلامیست دروغ محض باشند؛

آیا قتل و شکنجه و چشم از حدقه در آوردن و به مرد و زن و کودک ایرانی تجاوز جنسی کردن، جایی برای فرش نخ‌نما شدۀ "آقا" به عنوان "سند افتخار یک ملت " باقی میگذارد؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Maryam Hojjat

The only thing These Criminal Sharlatans of IRR

by Maryam Hojjat on

have been doing is to fool people with their lies. 


vildemose

 who buys this crap? Most

by vildemose on

 who buys this crap? Most of the top IRGC echelon have accumulated wealth worth more than Pahlavis could ever dream of let alone Khameni et al...

"Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies." - Groucho Marx